Itsenäiset maisteriohjelmat

Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana tukien ja johtaen yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä sekä itsenäisesti että osana moniammatillisia yhteisöjä
  • osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ja edistää yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan
  • ymmärtää kasvatus-, opetus ja koulutusalan tutkimusta sekä osaa kehittää ja arvioida ammattialaansa tutkimukseen perustuen
  • osaa kehittää ja syventää asiantuntijaidentiteettiään
  • osaa muodostaa kasvatustieteiden ja yhteiskunnan kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
  • ymmärtää oppimiseen ja kasvatukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä laaja-alaisesti

Koulutuksen sisältö

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot muodostavat laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän maisterin tutkinnon. Opintojen sisällöt kytkeytyvät kasvatustieteissä tehtävään tutkimukseen ja ajankohtaisiin kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Koulutuksessa painottuvat muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt, yhteiskunnallisuus, kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit sekä monitieteinen, rajat ylittävä tutkimus ja opetus. Opinnot syventävät ymmärrystä kasvatus-, opetus ja koulutusalan yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja mahdollistavat niiden tarkastelun kriittisesti ja reflektiivisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu