Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Tampere
Itsenäiset maisteriohjelmat

Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tavoite

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Yrityksen johtamisen opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen yrityksen toiminnasta sekä käytännön valmiudet toimia erilaisissa yleisjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Opintosuunta keskittyy johtajuuteen, yritysstrategioihin sekä erilaisiin organisointitapoihin liiketoimintaympäristössä. Johtajuuden opinnoissa käsitellään muun muassa esimiestaitoja, henkilöstön johtamista ja johtamisviestintää sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä. Yritysstrategian opinnot käsittelevät erilaisia liiketoimintamalleja, strategioiden muotoutumista sekä toimialojen kehitystä. Organisointiin liittyen opiskellaan esimerkiksi ihmisten motivoitumista, organisaatiorakenteita ja -kulttuuria sekä organisaatioiden kehittämistä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erityisesti tutkielmavaiheessa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy analysoimaan ja kehittämään sekä omaa johtamisosaamistaan että yrityksen toimintaa soveltaen erilaisia teoreettisia näkökulmia. Opiskelija ymmärtää ihmisten merkityksen yrityksen menestymisessä ja osaa johtaa muutosprosesseja. Opintosuunta antaa valmiudet myös itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Lisäksi tiedekunnassa on kolme kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa maisterikoulutusta: Master's Degree Programme in Leadership for Change (LFC),  Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere