Ylemmät AMK-tutkinnot

Kliininen asiantuntija koulutus | syöpää sairastavan hoito | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kliininen asiantuntija koulutus | syöpää sairastavan hoito | YAMK

Kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito -koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa kliinistä erityisosaamista sekä hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista. Laajavastuiseen kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollossa liittyy usein välittömään kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä, asiantuntijuuden johtamista sekä hoidon kehittämistä. Kliininen asiantuntija -koulutus soveltuu hyvin terveysalataustaisille, erityisesti jo aikaisemmin osaamistaan esimerkiksi erikoistumiskoulutuksessa kehittäneille. Erikoistumiskoulutus ei ole kuitenkaan edellytys opinnoille. 

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai Suomessa soveltuvan terveysalan opistoasteen tutkinnon. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa. Opiskelun opiskelijalta edellyttämä työmäärä vastaa lähestulkoon päätoimista opiskelua. Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa kampuksella tai verkko-opetuksena. Kontaktiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijapuheenvuoroista ja seminaarityöskentelystä. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä työskentelyä ja erilaisia ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä. 

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syvennä asiantuntijuuttasi syövän hoitotyössä

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Master-tason kliininen asiantuntija -koulutus luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpään sairastuneen sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla. Koulutuksen osaamistavoitteet perustuvat kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) koulutuksen osaamistavoitteisiin ja kansalliseen kliinisen asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen.

Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

Kliininen asiantuntijuus syöpäpotilaan hoidossa

 • Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
 • Syöpään sairastuneen hoito moniammatillisena toimintana

Kliininen osaaminen

 • Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen
 • Kliininen osaaminen syöpää sairastavan hoidossa

Kliinisen työn kehittäminen

 • Asiantuntijuuden johtaminen
 • Syöpään sairastuneen hoidon kehittäminen

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opinnäytetyöllä on aina toimeksiantaja. Opinnäytetyössä kehitetään työelämää ja ratkaistaan työelämään liittyvä konkreettinen ja ajankohtainen asia tai ongelma. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös Turun AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI). Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja  sekä opetustehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- ja kehittämistehtävät sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Lue lisää:Koulutuksella vastataan työelämän vaatimuksiin

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 4. - 14.9.2023 klo 15.00 (opinnot alkavat tammikuussa 2024)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae koulutukseen - Opintopolku.fiOpiskelijavalinnat - Miten opiskelijat valitaan?Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • seuraava hakuaika on marras-joulukuussa 2023 (opinnot alkavat tammikuussa 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmatohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumallaavoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen.Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Linkki Opintopolkuun aukeaa lähempänä hakuaikaa.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fiMiten polkuopiskelijat valitaan? - HakuohjeetTutustu myösTurun AMK:n Master SchoolMitä tykkäsit sivun sisällöstä?4vastaustaInnostuin+1Hyödyllistä tietoa+1En löytänyt etsimääni+1En tykännyt+1Created withaskem.com

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu