AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kuvataiteen koulutus | kuvataiteilija | valokuva | monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kuvataiteen koulutus | kuvataiteilija | valokuva | monimuotototeutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot valokuvaajan ja valokuvataiteilijan ammattiin. Koulutuksessa korostetaan opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun sekä ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Nykytaiteen metodit ja tekniikat antavat lukuisia toteutusmahdollisuuksia, joita opiskelija voi soveltaa omassa ilmaisussaan ja toimeksiannoissa. Valmistunut opiskelija osaa toimia ja kehittää toimintaansa valokuvataiteilijana taiteen kentällä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Koulutuksessa huomioidaan valokuvataiteilijan vastuu ympäristöstä ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Valokuvan monimuotokoulutus sopii hakijalle, joka jo toimii ammattimaisesti valokuvaajana tai valokuvataiteilijana, mutta jolta puuttuu alan korkeakoulututkinto. Monimuoto-opiskelijalta edellytetään valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa valokuvataiteilijana. Opinnoissa hyväksiluetaan 2,5 vuoden opinnot aiemman osaamisen perusteella.

Valokuvan monimuotokoulutuksen sisältö

Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hyväksiluettavat aiemmat opinnot, osaaminen ja työkokemus. Aiemmin hankittu osaaminen korvaa tutkinnon laajuudesta 150 opintopistettä, ja monimuotokoulutuksen kesto on siten 1,5 vuotta (90 op). 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti, pääsääntöisesti etäopetuksena. Parin päivän lähiopetusjaksoja on 3–4 kertaa lukukaudessa.

Valokuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä. Opinnot sisältävät esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Ensimmäisen kevätlukukauden päättää yhteinen näyttely. Syyslukukaudella perehdytään valokuvakirjaan. Toinen kevätlukukausi rakentuu taiteellisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön ympärille. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kuvataiteilija (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu