Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Maisterin tutkinnossa täydennät aikaisempaa kemian osaamistasi ja perehdyt johonkin kemian erikoisalaan valitsemasi linjan sisällä. Kemian pääaineen linjat ovat lääkekehityksen kemia, kestävän kehityksen materiaalien kemia ja kemian opettaja. Maisterivaiheen opetus liittyy läheisesti Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen. 

Lääkekehityksen kemian linja on jaettu kolmeen orgaaniseen kemiaan kuuluvaan kokonaisuuteen: bioanalyyttiseen kemia, bio-orgaaninen kemia  ja radiofarmaseuttinen kemia. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä.

Bioanalyyttisen kemian opinnoissa päätavoitteena on oppia lukuisten kromatografisten, rakennekemiallisten, detektio- ja määritysteknologisten ja bioaktiivisuutta mittaavien menetelmien toiminnan perusta. Menetelmiä opetellaan käyttämään ja soveltamaan myös käytännössä esimerkiksi kasvikunnan bioaktiivisten yhdisteiden tunnistamiseen ja puhdistamiseen sekä uusien aktiivisuus- ja analyysimenetelmien kehittämiseen. Menetelmiä kehitetään myös lääketieteellisiin diagnostisiin analyyseihin.

Bio-orgaanisen kemian tutkimus ja opetus ovat keskittyneet biopolymeerien, peptidien, hiilihydraattien ja nukleiinihappojen, kemiaan. Opit ymmärtämään näiden luonnonyhdisteiden ominaisuuksia ja toimintaa fysikaalisten ja kemiallisten lainalaisuuksien ehdoilla. Keskeisenä tarkastelun kohteena ovat mm. erilaiset synteettiset modifikaatiot ja konjugaatit.

Radiofarmaseuttisen kemian opetuksessa käsitellään radioaktiivisuutta ja sen mittaamista yleensä, lisäksi perehdytään menetelmiin, joilla lyhytikäiset radioaktiiviset nuklidit liitetään tehokkaasti ja nopeasti biologisesti kiinnostaviin molekyyleihin, joita voidaan hyödyntää potilaiden diagnosoinnissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Kestävän kehityksen materiaalien kemian linjan erikoistumisalat ovat materiaalien ja pintojen fysikaalinen kemia, älykkäiden materiaalien kemia ja sovellettu materiaalikemia.

Valitsemastasi erikoistumisalasta riippuen voit tutustua erilaisiin moderneihin tutkimus- ja analyysimenetelmiin sekä niiden teoreettiseen taustaan, opit ymmärtämään erilaisten orgaanisten materiaalien sekä nano- ja hybridimateriaalien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia, sekä perehdyt kemiallisen analyysin teoriaan ja kemialliseen instrumentointiin.

Tutkimustyön kautta tutustut myös erilaisiin kokeellisiin mittaus- ja määritysmenetelmiin, epäorgaanisten materiaalien valmistusmenetelmiin, nanorakenteisiin ja niiden valmistukseen ja erilaisten materiaalien käyttösovellutuksiin.

Kemian opettajan linjalla opintoihin kuuluu kemian pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto