Itsenäiset maisteriohjelmat

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön opettajana ja kasvattajana.

Keskeistä tutkinto-ohjelmassa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Tutkinto-ohjelma tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tutkimusperusteisesti tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Opettajan keskeiset osaamisalueet ovat

  1. opetuksen ja oppimisen tietoperusta,
  2. kognitiiviset taidot,
  3. sosiaaliset taidot,
  4. persoonalliset orientaatiot sekä
  5. ammatillinen hyvinvointi

Opit hyödyntämään pedagogista sisältötietoa ja luomaan sen pohjalta pedagogisesti mielekkäitä tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Kriittinen ajattelu, luovuus ja ongelmaratkaisu ovat keskeisiä tavoitteita opiskelussa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään tuoreimpia tutkimuksia kehittääkseen itseään, tutkimustaitojaan ja opettajaidentiteettiään.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja oppijoiden moninaisuus huomioon ottaen. Erityisesti keskitytään opettajan vuorovaikutustaitoihin suhteessa oppilaisiin, muihin koulun ja oppilashuollon työntekijöihin sekä huoltajiin. Tutkinto-ohjelmassa vahvistetaan opiskelijan valmiutta itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tulevaisuuteen suuntautuva ja yhteiskunnallisesti aktiivinen ja hyvinvoinnistaan huolehtiva opettaja.

Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko tutkinto-ohjelman ajan. Tutkinto-ohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia myös jatkuvaan oppimiseen ja kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu