Matematiikka, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikka, maisteriohjelma

Matematiikan FM- tutkinnossa aiemmissa opinnoissa hankittua osaamista matematiikassa syvennetään seuraavilla linjoilla.

  • Matematiikan linjalla opinnot painottuvat joko diskreettiin matematiikkaan tai matemaattiseen analyysiin. Opinnot antavat valmiudet matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi IT-alalla tietoturvan parissa.
  • Matematiikan opettajan linjalla opinnot suoritetaan matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan, jolloin opinnot voivat sisältää myös erityisesti matematiikan aineenopettajille suunnattuja syventäviä kursseja. Aineenopettajan FM-tutkintoon kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op), joihin on erillinen haku ensimmäisen vuoden aikana.
  • Sovelletun matematiikan linjalla opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia analysoida ja ratkaista käytännön ongelmia matemaattisen mallintamisen ja optimoinnin avulla. Opinnot antavat valmiudet sovelletun matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa.
  • Vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalla opiskelija kehittää valmiuksia muodostaa ja analysoida matemaattisia malleja erityisesti vakuutus- ja rahoitustoimialalla. Linjan opinnot on mahdollista suorittaa niin että SHV-tutkinnon pohjatietovaatimukset täyttyvät. Linja antaa edellytykset toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä vakuutus- ja rahoitussektorin yrityksissä.
  • Data-analytiikan linjalla opiskelija kehittää valmiuksia soveltaa matemaattisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä suurten tietoaineistojen käsittelyyn ja analysointiin. Linja antaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä data-analyysiä hyödyntävissä yrityksissä.

Matemaattisten taitojen lisäksi tutkinto antaa työelämävalmiuksia, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Huomattavaa on, että matematiikan FM-tutkinto-ohjelma tarjoaa sujuvan mahdollisuuden päivittää aiempi matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta suoritettu korkeakoulututkinto matematiikan aineenopettajan FM-tutkinnoksi.

Tavoitteet

Matematiikalle on leimallista asioiden selkeys ja johdonmukaisuus ja tarkasteltavien kysymysten monipuolisuus. Matematiikan tietoja tarvitaan nykyisin melkein kaikilla elämän aloilla. Tutkinnon tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot matematiikan eri osa-alueista ja erikoistua jollekin itseä erityisesti kiinnostavalle erikoisalalle tai saada peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan työssä tarvittavat valmiudet.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto