AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)-koulutuksessa  hankit valmiudet toimia tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja vaikuttavan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana, suunnittelijana, koordinoijana, toteuttajana ja kehittäjänä hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluja. Kuntoutuksen ohjaajaksi valmistuttuasi tunnet kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan, näyttöön perustuvan kuntoutustoiminnan, hyvät kuntoutuskäytännöt, kuntoutus- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden, kuntoutuksen ajankohtaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen. Osaat tunnistaa ja arvioida yksilöllisen kuntoutustarpeen, osaat laatia erilaisia kuntoutussuunnitelmia, hallitset ohjaustyön menetelmiä sekä osaat koordinoida ja sovittaa yhteen asiakkaiden kuntoutustarpeet ja olemassa olevat palvelut.

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Kuntoutuksen ohjaajan ammatillista ydinosaamista ovat kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen, kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen sekä kuntoutuksen ohjaus- ja suunnitteluosaaminen. Koulutuksen sisältö rakentuu kuntoutuksen monialaisista ja monikulttuurisista toimintaympäristöistä, erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvistä sisällöistä sekä kuntoutuspalveluiden suunnitteluun, koordinointiin, palveluohjaukseen ja verkostotyöhön liittyvistä sisällöistä. Keskeisiä asioita koulutuksessa ovat myös kuntoutuspalveluiden eettisyys, erilaiset digitaaliset ohjaus- ja kuntoutusmenetelmät sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi kuntoutuksen ohjauksessa.

Kuntoutuksen ohjaajan osaaminen ja ammatti-identiteetti alkavat muodostua ensimmäisenä opiskeluvuotena sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä kuntoutusalan työn perusteissa. Opintojen edetessä painottuvat kuntoutuksen ohjauksen ammattiopinnot, jolloin opiskellaan erilaisia kuntoutuksen teemoja ja menetelmiä niin teoriassa kuin käytännön harjoitteluissa.

Opintojen alusta lähtien hankitaan myös palvelumuotoiluun ja innovatiivisiin ratkaisuihin perustuvia toiminnan ja palveluiden kehittämisosaamista hyödyntäen digitaalisia ja teknologisia alustoja ja välineitä.  

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu