Itsenäiset maisteriohjelmat

Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma

Liikunnan yhteiskuntatieteissä koulutetaan akateemisia ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville ammattialoille. Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja urheilua laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntapolitiikan ja -hallinnon näkökulmista.

Koulutuksen sisältö

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja urheilua laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Opetus perustuu pääosiltaan liikuntasosiologian sekä liikuntapolitiikan ja -hallinnon tutkimukseen.

Liikunnan yhteiskuntatieteellisen opetuksen teema-alueita ovat 1) liikuntasosiologia; 2) liikkumisympäristöt; 3) liikuntapolitiikka ja -hallinto sekä johtaminen; 4) liikunnan talous ja liiketoiminta; 5) liikunnan yhteiskuntatieteiden erityisalueet ja 6) akateeminen asiantuntijuus. Teema-alueiden puitteissa tutkimus ja koulutus kohdistuvat liikunnan ja urheilun eri sektoreiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) toimintaan, liikuntaan liittyvien ilmiöiden käsitteellistämiseen, liikuntaorganisaatioiden hallintokäytäntöihin, liikuntaa ja urheilua koskevaan lainsäädäntöön, liikkumisympäristöihin ja liikuntapaikkapalveluihin, liikuntaan vapaa-ajan aktiviteettina, urheilumediaan sekä liikunnan ympäristökysymyksiin. Teemoja tarkastellaan kansallisissa ja kansainvälisissä kehyksissä monikulttuurisuus ja eettiset arvolähtökohdat mukaan lukien.

Opintojen aikana hankitaan valmiudet tieteellisen tiedon muodostamiseen ja hallintaan. Työelämävalmiuksia kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan valinnaisessa liikuntaorganisaatiossa. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää oman mielenkiinnon suuntaamia valinnaisia suomenkielisiä ja englanninkielisiä opintoja. Harjoittelu, kirjalliset tehtävät, tutkielmien aihepiirit sekä valinnaiset opinnot mahdollistavat asiantuntijuuden rakentamisen opiskelijan intressien suuntaisesti.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaan valitaan enimmillään 7 uutta opiskelijaa suorittamaan liikuntatieteiden maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Liikuntatieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu