Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 - 2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. Ylempään AMK -tutkintoon johtavalla koulutuksella saa uutta osaamista vastata työelämän ajankohtaisiin muutoksiin ja ennakoida tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kehitetään ja kehitytään hyödyntämään digitaalisuutta laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Opinnot antavat valmiuksia kehittää, uudistaa, johtaa sekä toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat asiakas, asiakaskokemus, toimintamallit, palvelut sekä niiden uudistaminen ja kehittäminen digitaalisoituvassa toimintaympäristössä. Opintojaksojen yksityiskohtaiset osaamistavoitteet ja toteutussuunnitelmat ovat nähtävissä opintojaksoille ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksojen osaamistavoitteiden lähtökohtana on, että niiden kautta kyetään ennakoimaan ja välittömästi hyödyttämään työelämää. Yhden opintojakson laajuus on 5 op. Opintojakso sisältää tavallisimmin ennakkotehtävän, luennot, kehittämistehtävän ja sen ohjauksen. Kehittämistehtävä tehdään tavallisimmin tiiminä. Opintojakson arviointi sisältää itsearviointia, tiimiarviointia ja opettajan antamana arviointia. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti arvosanalla 5-1. Arviointi perustuu eurooppalaisten tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen; arviointikehikko EQF7.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti