Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kemi, Rovaniemi
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Kemi
Syksy

Kemi
Kevät

Rovaniemi
Syksy

Rovaniemi
Kevät

Video

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus / Lapin ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Edistyksellisen hoitotyön asiantuntija

Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelet kestävän kehityksen periaatteet huomioiden hoitotyön ammattilaiseksi, jolla on etä- ja digipalveluihin sekä palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Haluamme näin valmistaa sinua kohtaamaan sosiaali- ja terveysalan uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä.

Rovaniemellä voit opintojesi aikana itse vaikuttaa pitkälti opiskelupaikkaasi. Opintosi toteutetaan monimuotoisesti, joten opiskelet pääosin verkossa. Huomaathan, että myös verkossa tapahtuva opetus voi olla tiettyyn aikaan sidottua ja kaikille yhteistä, ohjattua opetusta. Opintoihisi sisältyy itsenäistä opiskelua, johon saat ohjausta opettajilta kampuksella ja/tai verkkoympäristössä. Ohjattua opetusta voi olla verkossa ja kampuksella sekä päivä- että ilta-aikaan. Kampuksella tapahtuvaa opetusta on opintojaksosta riippuen 4 - 6 päivää kuukaudessa. Kampuspäivien aikana opiskelet käytännössä hoitotyön taitoja ja toimintoja, joten ko. päiviin osallistuminen on välttämätöntä.

Aikaisempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkimasi osaaminen kartoitetaan ja tunnistetaan erilaisin osaamisen näytöin. Tämän jälkeen ne voidaan hyväksilukea opintoihisi.

Vastuu opintojesi etenemisestä on sinulla itselläsi, mutta saat ohjausta, tukea ja palautetta opintojesi ajan koko korkeakouluyhteisöltämme.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti sairaanhoitajatyön käytännön työtehtäviin sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelupaikkojasi voivat olla esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, yksityinen sektori, vuodeosastot, poliklinikat, järjestöt ja kotihoito.

Kemissä sekä kevät- että syyslukukaudella alkavissa opinnoissa opiskelet monimuotoisesti, jolloin opiskelet pääosin verkossa sekä reaaliaikaisesti ohjattuna että itsenäisesti. Lisäksi opiskelet kampuksella enintään neljä päivää kuukaudessa. Näiden päivien määrä vaihtelee opintojaksokohtaisesti, sillä joissakin opintojaksoissa ei kampuspäiviä ole ollenkaan. Kampuksella oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä. Tällöin harjoittelet muun muassa hoitotyön osaamista ja teet yhteisiä projektitöitä. Kampuspäivä opintoihin osallistuminen on välttämätöntä. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu Lapin ammattikorkeakoulun kampusten verkko- ja simulaatioympäristöissä sekä ammattitaitoa edistävissä terveysalan harjoitteluympäristöissä. Simulaatioympäristöjen korkeatasoinen varustus ja kehittyneet opetus- ja opiskelumenetelmät mahdollistavat monipuoliset oppimistilanteet ja käytännön kokeilut.  Lisäksi saat etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista.

Opintojen jälkeen

Sairaanhoitaja voi työskennellä esimerkiksi:

  • Sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla
  • Poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla
  • Kotihoidossa ja hoivapalvelussa
  • Erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa
  • Lääkäriasemilla
  • Järjestöissä
  • Koulutus- ja projektitehtävissä
  • Yrittäjänä
  • Kansainvälisissä tehtävissä

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista löydät Opintopolusta.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK – Pohjoista tekoa

Olemme kylmiä. Olemme kuumia. Näemme valoa kaikkialla, myös pimeydessä. Olemme sitkeitä ja elämme kiihkeästi. Muovaamme, teemme ja innostumme. Valitsemme ne välineet, jotka toimivat meille parhaiten. Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän. Kuljemme itse niitä polkuja, joilta löytyy parhaat paikat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

 Näytä puhelinnumero
www.lapinamk.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: