AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Hakuaika
Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Hakuaika
Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Ensihoitajana olet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, joka hallitsee ensihoitajan ja sairaanhoitajan osaamisen. Tehtävänäsi on arvioida äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan elintoimintoja sekä parantaa potilaan ennustetta.

Ensihoitajana tulet olemaan monella paikkakunnalla usein ensimmäinen terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka kohtaa potilaan ja arvioi hänen hoidon tarvettaan. Kaikki potilaat eivät välttämättä tarvitse pitkän kuljetusmatkan takana olevaa sairaalahoitoa, näissä tilanteissa korostuvat potilaan hoidontarpeen arvioinnin, kohtaamisen ja kotihoidonohjaamisen taidot. Sinulla on kyky arvioida ja tehdä perusteltuja päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa ensihoitotyön tilanteissa. Työskentely ensihoitajana edellyttää C-luokan ajokorttia, hyvää ajotaitoa ja -käyttäytymistä.

Tutkinto-ohjelma sisältää sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Ensihoitajaopiskelijana asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa hoitotyöhön ja ensihoitoon perehtymisestä ja etenee osaamisen vahvistamisen ja laajentamisen kautta hoitotyön ja ensihoidon kehittäjäksi ja soveltajaksi. Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön opinnoissa edetään perustasoisen ensihoidon kautta hoitotasoisen ensihoidon osaamiseen. Perustasoisen ensihoidon osaaminen voidaan osittain todentaa osaamisen näytöillä.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ammattitaitoa edistävää harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä ja toimintakulttuureissa. Monimuoto-opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Itsenäistä tai ryhmässä tapahtuvaa opiskelua on lähipäivien välisenä aikana. Harjoittelujaksot lukukausittain edellyttävät läsnäoloa. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä ja harjoittelupaikat saattavat sijaita eri puolilla Suomea.

Opiskelusi etenee vuositeemojen mukaisesti kohti ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijuutta.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt laajasti ammattialaan sekä ensihoito- ja hoitotyön perusteisiin. Osaaminen on mahdollista osoittaa osaamisen näytöillä.

Toisena opiskeluvuonna vahvistat kliinistä osaamistasi. Harjoittelet mielenterveys- ja päihdehoitotyön, lasten ja nuorten hoitotyön sekä leikkaussalissa tai kirurgisella osastolla.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perus- ja hoitotason ensihoitotyötä. Harjoittelet päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla ja ambulanssissa perustasoista ensihoitotyötä. Perustason ensihoidon harjoittelu on mahdollista suorittaa työssä ollen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoito- ja hoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Harjoittelet ambulanssissa hoitotasoista ensihoitotyötä. Valintasi mukaan voit olla harjoittelussa myös sydänvalvontayksikössä, synnytyssalissa ja leikkaussalissa.

Uramahdollisuudet

Ensihoitajana voit työskennellä mm. ambulansseissa, sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä. Työtehtäväsi voivat olla myös lääkärihelikoptereissa, erilaisissa johtotehtävissä esim. ensihoidon kenttäjohtajana ja erilaisilla nimikkeillä esimiestehtävissä. Osa tehtävistä vaatii tutkinnon suorittamisen jälkeen lisäopintoja.

Sairaanhoitajana voit toimia sosiaali‐ ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä.

Sairaanhoitajana voit olla myös yrittäjä, edustaja, ohjaaja, hanketyöntekijä, tai esimerkiksi palveluvastaava. Sairaanhoitajana olet toteuttamassa ja kehittämässä yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää työtä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kysy lisätietoja

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu