Ylemmät AMK-tutkinnot

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK)

Pituus
1,5-3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
1,5-3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK)

Haluatko oppia tarkastelemaan myönteisen kestävän tulevaisuuden kokonaiskuvaa yli vallitsevien ja perinteisten näkökulmien?

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -tutkinto-ohjelman keskeisiä teemoja ovat taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet, kestävän kehityksen kansallinen ja globaali viitekehys, sekä vastuullisuus ja turvallisuus. Lisäksi saat valmiuksia tulevaisuuden muotoiluun, kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen ja laajan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja kestävyysosaamista tukevia opintoja.

Koulutus toteutetaan eri alojen asiantuntijoiden johdolla ja opintoihin sisältyy monialaista tiimityöskentelyä. Opiskelijat edustavat eri osaamistaustoja. Vertaisoppiminen ja aiemman osaamisen hyödyntäminen kietoutuvat uuden oppimiseen ja soveltamiseen käytäntöön tiimityönä toteutettavien projektiopintojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -koulutuksessa vahvistat osaamistasi vihreästä siirtymästä, kestävästä kasvusta, ekososiaalisesta hyvinvoinnista ja inhimillisestä turvallisuudesta. Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää tietoa kestävästä kehityksestä ja käytännön osaamista vastuullisesta vaikuttamisesta.

Tämä tutkinto antaa erityisesti valmiuksia:

  • vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
  • vastuullisten valintojen ja päätöksien tekemiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen
  • inhimillisen turvallisuuden edistämiseen
  • tulevaisuuden muotoiluun ja kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen
  • laajan kestävän kehityksen projektin toteuttamiseen

Koulutus sisältää asiantuntijuutta laajentavia, tiimeissä tehtäviä projektiopintoja ja itsenäisesti tehtäviä henkilökohtaista osaamista syventäviä opintoja.

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opintojen aikana on mahdollisuus muutaman kerran tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä kampuksella.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu