AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Agrologi | monimuotototeutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Agrologi | monimuotototeutus

SeAMKin agrologiopiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään ja takaisin peltoon! Opiskelun punaisena lankana on kestävä ja vastuullinen ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi. Opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntijatehtäviin sekä maatalous-tai maaseutuyrittäjyyteen. Kiertotalous, bioenergia ja luonnonmonimuotoisuuspalvelut ovat kasvavia liiketoiminta-aloja, joihin alan opinnot antavat eväitä.

Opintoihin kuuluu verkostoituminen alan työelämän ja toimijoiden kesken. Opinnoissa tehdään yhteistyötä alan yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa sekä opiskellaan Ilmajoen opetusmaatilalla. Agro-food -laboratorio Framilla antaa mahdollisuuksia monipuoliselle tutkimustoiminnalle esimerkiksi opinnäytetyöhän liittyen.

Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, agroteknologiasta, liiketoiminnasta, luonnontieteistä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Osaamista voi syventää maatalouden yritystalouteen, kestävään viljelyyn tai vastuulliseen kotieläintuotantoon. Opintoihin voi sisällyttää halutessaan myös taloushallintoa, johtamista, kone-ja automaatiotekniikkaa tai elintarviketuotantoa.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelut rytmitetään opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Erikoistumisharjoittelulla opiskelija rakentaa omaa urapolkuaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Esimerkkeinä erikoistumisharjoittelupaikoista voi mainita pankkien, vakuutusyritysten, maatalouskaupan ja -hallinnon työtehtävät, neuvonta ja tarkastustehtävät sekä tutkimus- ja koetilojen kenttämestarin työt. Harjoittelun pituudessa otetaan huomioon aikaisempi alan työkokemus.

Monimuoto-opintojen toteutus

Opinnot ovat verkkopainotteiset. Pääosa opinnoista on etäopiskelua verkon välityksellä tai itsenäisiä työelämälähtöisiä oppimistehtäviä tehden yksin tai ryhmissä. Osa etäopetuksesta on aikaan sidottua, suurin osa aikaan sitomatonta.

Lähiopetus on pääsääntöisesti Seinäjoen keskustassa sijaitsevalla Framin kampuksella. Ensimmäisenä opiskelukeväänä lähiopetusta Seinäjoella tai Ilmajoella on opintojen aloitusviikon ja toukokuun intensiiviviikon lisäksi parina päivänä. Opintojen edetessä lähiopetusta on kevät- ja syyslukukaudella noin neljän viikon verran. Lähiopetuspäivillä on myös havainto-opetusta Ilmajoen opetusmaatilalla ja opintovierailuja. Yhtenä kesänä opiskellaan kahden viikon pituinen lähiopetusjakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia

Opinnot kestävät neljä vuotta. Opintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, jotka opiskelija rytmittää oman aikataulunsa mukaisesti. Osaamisen tunnistamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmin hankittua osaamista.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Agrologi (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu