AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Insinööri | rakennustekniikka |monimuotototeutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Hakuaika
Hakuaika: Ei haussa
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Hakuaika
Hakuaika: Ei haussa
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Insinööri | rakennustekniikka |monimuotototeutus

SeAMKin rakennusinsinöörikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan. Opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Rakennesuunnittelu on mm. rakenteisiin kohdistuvien kuormien määrittämistä sekä puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoittamista. Erilaiset CAD- ja laskentaohjelmistot tulevat opintojen aikana tutuiksi. Tuotantotekniikka on rakentamisen taloudellista suunnittelua ja ohjaamista, kuten työmaan työnaikaista suunnittelua, aikataulujen tekemistä ja kustannuslaskentaa.

Rakennusinsinööri työskentelee useimmiten tiimeissä – toimistossa tai rakennustyömaalla. SeAMKissa koulutetaan rakennusinsinöörejä, joilla on luovaa ongelmanratkaisukykyä, hyvät ihmissuhdetaidot ja viestinnällistä osaamista. Nykypäivän rakennusprojekteissa näkyy kulttuurien kirjo niin työmaalla kuin neuvottelupöydässä. Hyvä kielitaito auttaa rakennusinsinööriä pärjäämään työssään. Tähän SeAMK antaa hyvät eväät.

Rakennustekniikan opinnoissa hyödynnetään SeAMKin laboratoriota. Opiskelijat suorittavat laboratoriossa erilaisia opintoihin liittyviä testauksia koko opintojen ajan. Lisäksi opiskelija voi hyödyntää laboratoriota projektiopinnoissaan ja opinnäytetyössään.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kysy lisätietoja

  • Monimuotototeutus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Ei haussa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu