Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurituottaja | YAMK

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kulttuurituottaja | YAMK

SeAMKin Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tunnistavat olennaisia muutostarpeita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hyödyntää liiketoimintaosaamista kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen kehittämisessä yrittäjämäisellä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä tehdä päätöksiä ja ennakoida muutoksia joustavasti ja proaktiivisesti. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään erityisesti luovan talouden muutoksia ja hakemaan liiketoiminnallisia keinoja uudistaa kulttuurialaa ja luovaan talouteen liittyvää toimintaa.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot etenevät kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät opiskelijan työelämään tai muuhun työelämätahoon liittyviin kehittämishaasteisiin. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi profiloida tutkintoaan.

Opiskelu on päätoimista, mutta opiskelu on mahdollista myös työn ohessa.

Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Opintojaksot sisältävät kehittämis- ja oppimistehtäviä, jotka voi kytkeä omaan työhön. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään myös monialaisissa oppimisprojekteissa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Koulutus soveltuu kulttuurialan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja hankkia uusia näkökulmia ja toimintatapoja työhönsä.

Tutkinto / todistus

Kulttuurituottaja (YAMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu