Ammatilliset perustutkinnot

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | mediapalvelujen, kuvallisen ilmaisun tai pelituotannon toteuttaja

Stadin AO, paikassa Helsinki
Pituus
Henkilökohtaistamisen mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: 2. asteen yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
Henkilökohtaistamisen mukaan
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: 2. asteen yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | mediapalvelujen, kuvallisen ilmaisun tai pelituotannon toteuttaja

 Stadin AO

• Mediapalvelujen toteuttaja • Kuvallisen ilmaisun toteuttaja •  Pelituotannon toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti media-alan työtehtävissä, esimerkiksi näiden aiheiden parissa: graafinen suunnittelu, valokuvaus, painotekniikat, tulostustekniikat, painotuotteiden viimeistely, liikkuva kuva, animaatio, äänitekniikka, pelituotanto, tapahtumatekniikka, webdesign ja digitaaliset julkaisut.

Stadin AO:ssa voi opiskella media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kaikkia osaamisaloja:

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
 • julkaisutuotannon osaamisala
 • painoviestinnän osaamisala
 • kuvallisen ilmaisun osaamisala
 • pelituotannon osaamisala

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan opinnot suorittanut valmistuu kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Muilta osaamisaloilta valmistutaan mediapalvelujen toteuttajaksi.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Opintojesi alussa saat media-alan laaja-alaisen perusosaamisen. Tarvitset ammattitaidollesi monipuolisen ja vankan pohjan, sillä media-alalle on tyypillistä jatkuvasti uudistuvat tekniikat ja työympäristöt.

Opintojesi edetessä suuntaudut tarkemmin media-alan osa-alueille ja saat osaamista juuri sinua kiinnostaviin audiovisuaalisen alan tuotantoihin, kuten:

 • video- ja elokuvatuotantoihin
 • mediamateriaalin valmistamiseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan sekä tapahtumatuotannon tarpeisiin
 • äänituotantoihin, esimerkiksi musiikin äänitys ja miksaus, tapahtuma- ja saliääni, TV, radio, podcast, striimaus sekä pelituotannot.

Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Helsingin Arabianrannassa Muotoilijankadun toimipaikassa. Tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan, ammattimaisen työskentelyn. Moniammatillinen opiskelijayhteisö auttaa ammatillista verkostoitumista jo opintojen alusta saakka. Audiovisuaalisen alan työympäristölle on tyypillistä:

 • moniammatilliset tuotantotiimit
 • projektimuotoiset tuotannot
 • media-alan kaluston, laitteiden ja ohjelmien runsas käyttö
 • luovuus sekä kuva- ja ääni-ilmaisu
 • itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu.

Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat pääkaupunkiseudun media-alan työpaikat ja media-alan tuotannot, joissa opiskellaan koulutus- tai oppisopimuksella. Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa ja olemme verkostoituneet kansainvälisesti. Potentiaalisia työnantajia alalla ovat esimerkiksi:

 • mediatalot
 • tuotantoyhtiöt
 • tapahtumatuotantoyritykset
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten viestintäosastot
 • äänistudiot ja teatterit
 • työskentely yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana

Niin alan opiskelijana kuin ammattilaisena sinun tulee pystyä sopeutumaan muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin. Tärkeitä taitoja ovat myös innokkuus uuden oppimiseen, oma-aloitteisuus, motivaatio ja yrittäjähenkisyys sekä luovuus ja innovatiivisuus.

Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat

Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan painettua ja sähköistä viestintää eri julkaisukanaviin.

Painoviestinnän osaamisalalla opiskellaan monipuolisesti tulostamista, painamista ja viimeistelyä erilaisille materiaaleille eri tekniikoilla.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaidot toimia mediapalveluiden toteuttajana. Koulutuksessa perehdytään julkaisuohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen, kuvankäsittelyyn, animointiin, tulostamiseen ja viimeistelyyn. Ohjelmistot ovat pääosin englanninkielisiä, joten kielitaito kehittyy samalla.

Työnantajia

 • digipainot, lehti- ja kirjakustantamot
 • mediatalot
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • oma yritys, freelancer tai ammatinharjoittaja

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • visuaalisuus ja luovuus
 • sommittelukyky, normaali värinäkökyky
 • tietotekniset taidot
 • paineensietokyky
 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • oman osaamisen jatkuva kehittäminen

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • yhteistyökyky
 • visuaalisuus

Julkaisutuotannon ja painoviestinnän koulutus järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa (Käpylä).

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla toteutetaan erilaisia mediatuotteita, pääasiassa graafisen suunnittelun ja valokuvauksen osalta. Opiskelijat tutustuvat myös paino- ja julkaisualan perusteisiin.

Stadin AO:ssa voi opiskella kuvallisen ilmaisun osaamisalalla esimerkiksi
• graafista suunnittelua
• kuvituksia ja sarjakuvia
• studiokuvausta
• tapahtumakuvausta
• mediataidetta
• animaatioita ja videoita
• verkkosuunnittelua
• havainnosta piirtämistä ja maalaustaidetta
• erilaisia tulostustekniikoita

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan suorittanut voi työllistyä monipuolisesti media-alalle valokuvauksen tai graafisen suunnittelun tehtäviin. Opinnot antavat myös hyvät edellytykset jatko-opintoihin.

Työnantajia

 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten ja yhdistysten viestintätoimistot
 • media-alan tuotantoyhtiöt ja kustantamot
 • valokuvaamot oma yritys, freelancer tai ammatinharjoittaja

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • asiakaslähtöisyys
 • yhteistyötaidot
 • halu kehittää omaa ammattitaitoa jatkuvasti teknologian muutoksissa

Työssä edellytetään myös värisilmää, sommittelukykyä sekä tietoteknisiä valmiuksia.

Kuvallisen ilmaisun koulutus järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa (Käpylä).

Pelituotannon osaamisala

Pelituotannon osaamisalalla yhdistyy suunnittelu, taide ja teknologia

Opintojesi alussa hankit media-alan laaja-alaisen perusosaamisen, jossa opit erilaisia media-alan tuotantotapoja. Tarvitset ammattitaidollesi monipuolisen ja vankan pohjan, sillä media-alalle on tyypillistä jatkuvasti uudistuvat tekniikat ja työympäristöt.

Opinnot jatkuvat pelituotannon opinnoilla, joissa perehdyt pelituotannossa toimimiseen eri rooleissa, sillä voit hankkia ammattitaitoa:

 • peligrafiikasta ja pelianimaatiosta
 • pelien suunnittelusta, pelien kehityksestä ja ohjelmoinnista
 • erilaisista peliympäristöistä: mobiilipeleistä, pc- ja konsolipeleistä, sekä VR-peleistä
 • pelituotannoissa ja muissa visuaalisen alan tuotannoissa toimimisesta
 • pelialan tapahtumissa toimimisesta.

Kaikki opiskelijat opiskelevat digitaalisissa 3D-ympäristöissä toimimista ja olemme erikoistuneet 3D-grafiikaan ja animaatioon. Tarjoamme Suomen parasta toisen asteen 3D-grafiikan (mallinnus, kuvanveisto, animaatio) opetusta.

Pelituotantoa opiskellaan Helsingin Arabianrannassa Muotoilijankadun toimipaikassa. Tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan, ammattimaisen työskentelyn. Moniammatillinen opiskelijayhteisö auttaa ammatillista verkostoitumista jo opintojen alusta saakka. Pelituotannon työympäristölle on tyypillistä:

 • moniammatilliset tuotantotiimit
 • projektimuotoiset tuotannot
 • laitteiden ja ohjelmien runsas käyttö
 • luovuus
 • itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu.

Toimimme Helsingissä keskellä työnantajia ja pääkaupunkiseudun vilkasta tapahtumatarjontaa. Pelit ja pelillisyys ovat jatkuvasti laajentumassa eri yhteiskunnan aloille, joten ammattitaitoa pääsee käyttämään perinteisten peliyritysten lisäksi myös muiden palveluiden ja esimerkiksi terveysalan työpaikoilla.

Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa ja olemme verkostoituneet kansainvälisesti. Potentiaalisia työnantajia alalla ovat esimerkiksi:

 • mediatalot
 • peliyhtiöt
 • animaatioyhtiöt
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten viestintäosastot
 • työskentely yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Niin alan opiskelijana kuin ammattilaisena sinun tulee pystyä sopeutumaan muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin. Tärkeitä taitoja ovat myös innokkuus uuden oppimiseen, oma-aloitteisuus, motivaatio ja yrittäjähenkisyys sekä luovuus ja innovatiivisuus.

Pelituotannon osaamisalalla osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, ja olemme mukana järjestämässä erilaisia alan tilaisuuksia. Osallistumme myös aktiivisesti ammattikilpailutoimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Joustavasti

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Jatkuva haku

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: 2. asteen yhteishaku

Koulutuksen kesto

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Hakeminen

Jos päätät peruskoulun keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa Opintopolussa. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Tutkinto / todistus

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja / kuvallisen ilmaisun toteuttaja / pelituotannon toteuttaja

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | mediapalvelujen, kuvallisen ilmaisun tai pelituotannon toteuttaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Stadin AO
Hattulantie 2
00550 Helsinki

Stadin AO

Stadin AO on Suomen suurin ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Meillä opiskelee noin 22 000 nuorta ja aikuista. Teemme monipuolista koulutusyhteistyötä myös organisaatioiden kanssa. Stadin AO:ssa voi opiskella lähes 30 eri tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin. Oppilaitoksen kaikki 14 toimipaikkaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Stadin AO ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu