Erikoisammattitutkinnot

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Stadin AO, paikassa Helsinki
Pituus
Noin 2 vuotta
Hinta
600 EUR
Aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus, Oppisopimuskoulutus
Pituus
Noin 2 vuotta
Hinta
600 EUR
Aloitus
Joustavasti (+2 toteutusta)
Hakuaika
Hakuaika: Jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus, Oppisopimuskoulutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Hoitaja hoitaa vanhusta.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan seuraavat osaamisalaopinnot sekä osaamisaloihin liittyviä yksittäisiä tutkinnon osia:

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyö (Saattohoitaja EAT)
 • Ikävalmennus (Ikävalmentaja EAT)
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen (Muistihoitaja EAT)

Saattohoitaja (EAT) ja Muistihoitaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai ammattikorkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja, sosionomi) ja vahvaa kokemusta vanhustyöstä.

Ikävalmentaja (EAT) opintojen suorittaminen edellyttää erikoisammattitutkintotasoisten opintojen suorittamiseen riittäviä opiskelutaitoja sekä vahvaa työkokemusta ikääntyneiden ihmisen parissa.

Alan työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla.

Tutkinnon rakenne

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana, muistihoitajana tai saattohoitajana.

 • Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.
 • Ikävalmennuksen osaamisalan suorittaneella on ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyden ja arjen turvallisuuden edistämisen ja arkiteknologian ohjaamisen osaaminen.
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia.

Tutkinto muodostuu opiskelijan valitsemasta osaamisalasta. Osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta sekä yhdestä tai kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, Saattohoitaja (EAT) 180 osp

Saattohoitaja (EAT) osaa

 • kohdata elämän loppuvaiheen hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä
 • osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään.
 • suunnitella ja toteuttaa elämän loppuvaiheen hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä
 • tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten
 • arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa
 • arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Ikävalmennuksen osaamisala, Ikävalmentaja (EAT) 180 osp

Ikävalmentaja (EAT) osaa

 • kohdata ikääntyneen ihmisen
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimintakykykyisyyden
 • ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä
 • toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja turvallisuutta
 • tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja sisällyttää työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, Muistihoitaja (EAT) 180 osp

Muistihoitaja (EAT) osaa

 • kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä
 • ohjata hänen läheisiään validoivaa lähestymistapaa hyödyntäen
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun
 • toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen
 • sisällyttää työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Joustavasti

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Jatkuva haku

Joustavasti

 • Oppisopimuskoulutus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Jatkuva haku

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakemus Opintopolussa.

Osaamisaloihin ja yksittäisiin tutkinnon osiin haetaan erikseen. Hakijat haastatellaan. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä
  toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kustannukset

Omakustanteisena koulutuksen hinta on 600 euroa. Yksittäisen tutkinnonosan (60 osp) hinta on 225 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. 

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Vanhustyön erikoisammattitutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Stadin AO
Hattulantie 2
00550 Helsinki

Stadin AO

Stadin AO on Suomen suurin ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Meillä opiskelee noin 22 000 nuorta ja aikuista. Teemme monipuolista koulutusyhteistyötä myös organisaatioiden kanssa. Stadin AO:ssa voi opiskella lähes 30 eri tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin. Oppilaitoksen kaikki 14 toimipaikkaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Stadin AO ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu