AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Oletko kiinnostunut hoitotyöstä akuuteissa tilanteissa tai oletko elementissäsi ikäihmisten auttajana? Onko lastensairaanhoito lähellä sydäntäsi vai oletko kiinnostunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä? Näetkö itsesi osana leikkaustiimiä tai sisätauti-kirurgista tiimiä ja haluatko opiskella uusinta teknologiaa hoitaessasi ihmisiä etänä ja kotona?  

TAMKin monipuolisessa sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät hoitotyö ja teknologia uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen. Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä vuorovaikutustaidot, kädentaidot, digitaaliset taidot että vahva teoreettinen osaaminen. Harjoitteluissa pääset syventämään koulussa oppimiasi tietoja ja taitoja monissa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä esimerkiksi kotona, etävastaanotolla, vuodeosastoilla, poliklinikalla sekä leikkaussalissa. Sairaanhoitajan ammatissa käytännön osaaminen on tärkeää ja tämän vuoksi opinnoista kolmasosa on harjoittelua.  

Sairaanhoitajakoulutuksessa saat valmiuksia toimia itsenäisesti sairaanhoitajana sekä hoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä. Sairaanhoitajan tutkintoon johtavan koulutuksen päätyttyä sinulla on tarvittavat tutkittuun tietoon perustuvat tiedot ja taidot toimia sairaanhoitajana. Osaat hoitaa ja ohjata yksilöllisesti potilasta ja perhettä erilaisissa elämäntilanteissa sekä hyödyntämää hyvinvointiteknologiaa hoitotyössä. Opit arvioimaan miten hyödyntää älyrannekkeita, robotiikkaa tai virtuaalitodellisuutta asiakkaan hoidossa.   

TAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa monimuotototeutuksessa suuntaat uraasi ja syventää osaamistasi sisätauti-kirurgisen hoitotyön alueella 30 opintopisteen verran. Voit halutessasi valita nämä 30 op myös sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutuksen puolelta, jolloin sinulla on valittavanasi esimerkiksi mielenterveys- ja päihdehoitotyön opintoja, perioperatiivista osaamista, vanhusten hoitotyötä, lasten ja nuorten hoitotyötä ja perusterveydenhuollossa etänä ja kotona tapahtuvaa hoitotyötä. Valmistuttuasi arvostat omaa ammattiasi ja sinulla on vahva sairaanhoitajan ammatti-identiteetti. Osaat toimia eettisesti oikein ja kykenet pohtimaan omaa toimintaasi sitä kehittäen.       

Sairaanhoitajan työ edellyttää hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja toimintakykyä, jotta pystyt auttamaan toisia. Sairaanhoitajana sinun tulee olla oma-aloitteinen, kantaa vastuuta sekä osata tehdä päätöksiä.  Osaat toimia asiantuntijana potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa. Työ vaatii hyvää ryhmätyö- ja organisointitaitoa sekä itsensä johtamista.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutuksen aikana opiskelet teoriaopintoja, harjoittelet kädentaitoja, osallistut simulaatiotyöskentelyyn ja harjoittelujaksoille sekä teet opinnäytetyön.  Opetus tapahtuu lähi- ja etäopetuksena, itsenäisenä ja ryhmässä opiskeluna erilaisin opetusmenetelmin.  

Sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa omassa toiminnassasi terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Osaat tunnistaa ja ennakoida erilaisia terveysongelmia. Osaat tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja, tunnistaa potilaan tarpeita ja käyttää tilanteeseen sopivia auttamismenetelmiä. Saat valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitset lääkelaskut. Osaat ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita ja ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.  

Keskivaiheen opinnoissa kehität osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja heidän hoitoonsa osallistuvien kanssa. Osaat käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Osaat ohjata potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja tukea potilaita ja asiakkaita omahoidossa. Taitosi oman työn arvioinnissa kehittyvät.   

Opintojen lopussa saat suunnata opintojasi haluamallesi hoitotyön alueelle, jolloin osaamisesi vahvistuu ja syvenee.  Osaat sairaanhoitajana tehdä eettisesti perusteltuja ja tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä sekä toimia ammatillisesti. Osaat vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden tarpeisiin valitsemallasi hoitotyön erityisalueella. Lisäksi syvennät hoitotyön osaamistasi opinnäytetyön avulla.  

Opiskeluun sisältyvissä harjoittelujaksoissa pääset kehittämään osaamistasi erilaisissa hoitotyön ympäristöissä kunnallisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kolmasosa opinnoista on harjoitteluita. Harjoitteluita voit tehdä myös ulkomailla kansainvälisissä vaihdoissa.  Osa opetuksesta toteutuu kädentaitoja harjoitellen ja tosielämän tilanteita simuloiden Tampereen Taitokeskuksessa, joka on Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen kliinisten taitojen harjoittelutila. Opintojen aikana voit harjoittelet moniammatillista yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa ja opiskella heidän kanssaan yhdessä. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Tampere
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu