Itsenäiset maisteriohjelmat

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
 • on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Lisäksi visuaalisen journalismin maisteriopinnot suorittaneella opiskelijalla on valmiudet hoitaa journalistisia tehtäviä esimerkiksi lehtikuvaajana tai kuvatoimittajana sekä perinteisessä että verkkomediassa.

Lisäksi visuaalisen journalismin maisteriopinnot  suorittaneella opiskelijalla on vankka ammattitaito sekä kriittinen kyky ottaa etäisyyttä, uudelleenarvioida ja kehittää käytännön työtä.

Koulutuksen sisältö

Opetus rakentuu syventävistä käytännön kursseista ja tutkimuksen tekoon ja teoreettiseen ajatteluun valmentavista opinnoista. Opetus sijoittuu kahdelle vuodelle ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Kuten kaikissa journalistiikan opinnoissa, myös visuaalisessa journalismissa on vahva tutkimuksellinen panos. Erityisesti se tarkoittaa opiskelijan tutkimuksellisen osaamisen syventämistä ja oman tutkimuksen (pro gradu) tekemistä.

Käytännön kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia visuaalisen journalismin teknisesti ja ilmaisullisesti vaativilla osa-alueilla. Näitä kursseja järjestetään mm. uutisvalokuvauksen, studiokuvauksen, multimedian ja verkkojulkaisemisen aloilla. Lisäksi opintoihin sisältyy yhden lukukauden mittainen kurssi kuvareportaasista. Opettajina vierailee suomalaisia alan johtavia nimiä.

Opetuksessa tehdään yhteistyötä mediatalojen ja tutkimusyksiköiden kanssa. Visuaalisen journalismin opetuksessa pystytään hyödyntämään oman tiedekunnan ja sen COMET-tutkimuskeskuksen tuottamaa journalismia koskevaa alan uusinta tietoa. Tavoitteena on, että visuaalisen journalismin maisteriohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä aito tuntuma isojen muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Tampere
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu