AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja kykyä toimia arjessaan. Fysioterapeutin asiantuntemusta käytetään terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis- tai toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityissektorilla, järjestöissä tai yrittäjänä. Hän tutkii asiakkaan liikkumista ja kykyä toimia erilaisissa arjen toimissa sekä auttaa asiakastaan kehittymään tavoitteensa mukaisesti. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä tämän muiden ammattilaisten kanssa, jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä tarkoittaa usein toimimista yhdessä muiden ammattien edustajien kanssa.

Minustako fysioterapeutti?

Fysioterapia alana soveltuu sinulle, mikäli sinua kiinnostaa ihmisen liikkuminen ja kyky toimia jokapäiväisessä arjessaan haluamallaan tavalla. Fysioterapeuttina toimiminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja aktiivisuutta sekä halua ja kykyä kehittää osaamistaan jatkuvasti. Näitä taitoja edellytetään ja toisaalta harjoitellaan jo koulutuksen aikana.

Fysioterapia alana kehittyy jatkuvasti ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva työskentelytapa edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja ja niitä harjoitellaan jo opiskeluaikana. Fysioterapeutin työssä tarvitaan mm. vahvaa anatomian, fysiologian ja biomekaniikan osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä kykyä olla läheisessä kosketuksessa vieraan ihmisen kanssa.

Fysioterapeutin opinnot

Turun AMK:n fysioterapeuttiopinnoissa opiskelet uusissa moderneissa tiloissa Kupittaan kampuksella. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskellaan monimuotoisesti, käytännönläheisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa kehität teoreettista pohjatietämystäsi voidaksesi toimia perustellusti asiakastilanteissa. Käytännön fysioterapiataitoja harjoitellaan ensin opiskelukavereiden kanssa ja osaamisen kertyessä myös erilaisissa oppimistilanteissa ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaito kuuluu oleellisena osana fysioterapeutin ammattitaitoon ja mm. siksi opintoihin kuuluu paljon pienryhmätyöskentelyä.

Taitojen kehittyminen edellyttää harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissä toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelut on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi.

Harjoittelua fysioterapeutin työtehtäviin tapahtuu myös esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tai yksityisissä fysioterapialaitoksissa. Harjoittelu voi toteutua myös tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvissä ryhmissämme, joiden teema-alueet liittyvät lasten ja nuorten liikkumiseen ja toimintaan sekä työhyvinvointiin ja uusien työn muotojen kehittämiseen. Näistä teemoista voit löytää myös vaikkapa opinnäytetyöaiheesi!

Fysioterapeutin tärkeisiin osaamisalueisiin kuuluu monipuolisesti erilaisia taitoja, joita koulutuksessa opiskellaan. Opit tutkimaan asiakkaan erilaisia vaivoja ja tekemään oikeita johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Opit tukemaan asiakasta kuntouttamaan itseään. Ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa ihmisten parissa työskennellessä, samoin eettisen pohdinnan taidot. Opit myös tuntemaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja kuntoutuksen tiimoilta sekä hyödyntämään teknologiaa asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa.

Opintojen toteutus

Monimuotototeutus fysioterapeuttitutkinnossa tarkoittaa opetukseen liittyvien etä- ja lähitapaamisten keskittymistä pääsääntöisesti kahteen päivään viikossa. Poikkeuksen tästä muodostavat harjoittelu asiakastilanteissa. Näitä toteutuu ajoittain muinakin viikonpäivinä. Opintoihin kuuluu useamman viikon kestoisia harjoittelujaksoja opintojen toiselta lukuvuodelta lähtien, joissa vaaditaan sitoutumista harjoittelupaikan työaikoihin.

Opinnoissa korostuu itsenäinen tiedon etsiminen ja opiskeleminen, joiden kautta tapahtuu valmistautuminen alkuviikon yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin. Erilaisia oppimistehtäviä tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tapaamisissa keskitytään teoriaosaamisen soveltamiseen käytännön osaamisessa.

Opintojesi alkaessa teet yhdessä opettajatuutorisisi kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman jota päivitetään opintojen edetessä. Opinnoissa on mahdollista hyödyntää aikaisempia opintoja ja työkokemusta ja niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti verraten osaamistasi fysioterapeuttikoulutuksen sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Lisätietoja aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämisestä opinnoissa saat opintojen alettua.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu