Ylemmät AMK-tutkinnot

Kyberturvallisuus | tradenomi | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kyberturvallisuus | tradenomi | YAMK

Kyberturvallisuus-koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tietojenkäsittelyn tradenomeille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan ICT-järjestelmien ja tietohallinnon kyberturvallisuuden osalta.

Kyberturvallisuus-koulutuksessa vaativan erityistason osaamisesi laajenee ja saat uusia näkökulmia alan käytänteiden soveltamiseksi työtehtävissäsi. Perehdyt keskeisiin organisaation kyberturvallisuuteen vaikuttaviin haasteisiin, kuten kyberturvallisuuden riskien hallintaan ja johtamiseen sekä teknisten toteutusten suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kyberturvallisuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu liiketalouden tai luonnontieteiden alan korkeakoulututkinto tietojenkäsittelystä tai Suomessa suoritettu vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa). 

Tutkinnon sisältö ja toteutus

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja kesto työn ohessa suoritettuna n. 2 vuotta. Opintoihin kuuluu syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Syventävien opintojen teemoja ovat: 

  • kyberturvallisuuden riskienhallinta ja johtaminen, jonka pohjalta pystyt kehittämään organisaation kyberturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. 
  • kyberturvallisuuden testaus, jossa sinulla on mahdollisuus perehtyä kyberhyökkäystä tekevän tahon näkökulmaan ja näin oppia miten järjestelmiä pitää suojata. 
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus, joka kehittää osaamistasi tietoverkkojen ja -järjestelmien turvaamiseksi. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle, jolloin opinnäytetyö mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen. 

Työelämä

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Moni kyberturvallisuuteen erikoistunut tradenomi (ylempi AMK) toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi liiketoimintaosaamisesta ja projektijohtamisesta. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisesti kyberturvallisuuteen liittyviin projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK), kyberturvallisuus

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu