Itsenäiset maisteriohjelmat

Kemia, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kemia, filosofian maisteri

Maisterin tutkinnossa täydennät aikaisempaa kemian osaamistasi ja perehdyt johonkin kemian erikoisalaan valitsemasi linjan sisällä. Kemian pääaineen linjat ovat lääkekehityksen kemia, kestävän kehityksen materiaalien kemia ja kemian opettaja. Maisterivaiheen opetus liittyy läheisesti Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen. 

Lääkekehityksen kemian linja on jaettu kolmeen orgaaniseen kemiaan kuuluvaan kokonaisuuteen: bioanalyyttiseen kemia, bio-orgaaninen kemia  ja radiofarmaseuttinen kemia. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä.

Bioanalyyttisen kemian opinnoissa päätavoitteena on oppia lukuisten kromatografisten, rakennekemiallisten, detektio- ja määritysteknologisten ja bioaktiivisuutta mittaavien menetelmien toiminnan perusta. Menetelmiä opetellaan käyttämään ja soveltamaan myös käytännössä esimerkiksi kasvikunnan bioaktiivisten yhdisteiden tunnistamiseen ja puhdistamiseen sekä uusien aktiivisuus- ja analyysimenetelmien kehittämiseen. Menetelmiä kehitetään myös lääketieteellisiin diagnostisiin analyyseihin.

Bio-orgaanisen kemian tutkimus ja opetus ovat keskittyneet biopolymeerien, peptidien, hiilihydraattien ja nukleiinihappojen, kemiaan. Opit ymmärtämään näiden luonnonyhdisteiden ominaisuuksia ja toimintaa fysikaalisten ja kemiallisten lainalaisuuksien ehdoilla. Keskeisenä tarkastelun kohteena ovat mm. erilaiset synteettiset modifikaatiot ja konjugaatit.

Radiofarmaseuttisen kemian opetuksessa käsitellään radioaktiivisuutta ja sen mittaamista yleensä, lisäksi perehdytään menetelmiin, joilla lyhytikäiset radioaktiiviset nuklidit liitetään tehokkaasti ja nopeasti biologisesti kiinnostaviin molekyyleihin, joita voidaan hyödyntää potilaiden diagnosoinnissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Kestävän kehityksen materiaalien kemian linjan erikoistumisalat ovat materiaalien ja pintojen fysikaalinen kemia, älykkäiden materiaalien kemia ja sovellettu materiaalikemia.

Valitsemastasi erikoistumisalasta riippuen voit tutustua erilaisiin moderneihin tutkimus- ja analyysimenetelmiin sekä niiden teoreettiseen taustaan, opit ymmärtämään erilaisten orgaanisten materiaalien sekä nano- ja hybridimateriaalien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia, sekä perehdyt kemiallisen analyysin teoriaan ja kemialliseen instrumentointiin.

Tutkimustyön kautta tutustut myös erilaisiin kokeellisiin mittaus- ja määritysmenetelmiin, epäorgaanisten materiaalien valmistusmenetelmiin, nanorakenteisiin ja niiden valmistukseen ja erilaisten materiaalien käyttösovellutuksiin.

Kemian opettajan linjalla opintoihin kuuluu kemian pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu