Itsenäiset maisteriohjelmat

Hallintotieteiden maisteriohjelma, julkisen toiminnan johtaminen ja julkisoikeus, hallintotieteiden maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Hallintotieteiden maisteriohjelma, julkisen toiminnan johtaminen ja julkisoikeus, hallintotieteiden maisteri

Hallintotieteiden maisteriohjelmaan haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Opiskelija saa opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin kahdesta opintosuunnasta julkisen toiminnan johtaminen (sis. oppiaineet aluetiede ja julkisjohtaminen) tai julkisoikeus.

Julkisen toiminnan johtamisen maisteriopinnoista valmistuu monipuolisia julkisen hallinnon osaajia ja uudistajia. Valmistuttuasi omaat valmiudet työskennellä kompleksisessa toimintaympäristössä osana hallintoa sekä hallinnan (governance) itseorganisoituvia verkostoja. Ymmärrät julkisen toiminnan tavoitteet ja keskeiset toimintatavat. Osaat hankkia, luoda ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja sen valmistelussa.

Julkisoikeuden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa arvioida julkista toimintaa oikeudellisesta näkökulmasta ja tuntee yksilön lakiin perustuvat oikeudet ja julkisen vallan velvollisuudet. Opiskelija osaa ratkaista työelämässä vastaantulevia tulkintakysymyksiä myös kansainvälisten ja EU-oikeudellisten velvoitteiden valossa ja tunnistaa relevantit oikeuslähteet. Opinnot antavat hyvät lähtökohdat erityisesti valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen hallinnollisissa tehtävissä toimimiseen. Keskeisenä tavoitteena on hyvän hallinnon oikeudellisten reunaehtojen hallitseminen.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintosuuntaan on erillinen haku.

Tavoitteet

Julkisen toiminnan johtamisen opintosuunnasta valmistuu monipuolisia julkisen hallinnon osaajia ja uudistajia. Omaat valmiudet työskennellä kompleksisessa toimintaympäristössä osana hallintoa sekä hallinnan (governance) itseorganisoituvia verkostoja. Ymmärrät julkisen toiminnan tavoitteet ja keskeiset toimintatavat. Osaat hankkia, luoda ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Työelämäkäytänteitä ja simulaatioita soveltavilla opintojaksoilla pääset harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja käytännössä. Omaksut valmiuksia toimia yhteistyöverkostoissa niin kansallisissa, alueellisissa kuin kansainvälisissäkin työympäristöissä. Ymmärrät samalla, että hankalat yhteiskunnalliset muutokset vaativat hallinnolta kokeilevia lähestymistapoja. Sisäistät, millainen vastuullisuus ohjaa julkisen toiminnan johtamista ja asiantuntijuutta.

Julkisoikeuden maisteriopinnot tuottavat valmiudet toimia hallinnollista ja oikeudellista asiantuntemusta vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä erityisesti valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja välillisen julkishallinnon tehtävissä sekä sellaisissa yksityisen sektorin tehtävissä, joissa on hyötyä hallinnon toiminnan samoin kuin yksilöiden oikeuksien tuntemuksesta. Tehtäväkuvia voivat olla esimerkiksi lainvalmisteluun liittyvät suunnittelutehtävät eri ministeriöissä sekä johto- ja asiantuntijatehtävät ministeriöissä, aluehallinnossa ja kunnallishallinnossa sekä kansalaisjärjestöissä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hallintotieteiden maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu