Ylemmät AMK-tutkinnot

Social- och hälsovård | högre YH | flerformsstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa (+1 sijaintia)
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Social- och hälsovård | högre YH | flerformsstudier

Mål

Profileringen avancerad klinisk vård ger ett expertkunnande för att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna både möta patienters vårdbehov och kritiskt analysera och utvärdera dem och den egna insatsen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk vård, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen bioanalytik ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom olika områden i den kliniska laboratorievetenskapen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen klinisk radiografi och strålbehandling ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom säkerhet och kvalitet inom den kliniska radiografin och strålbehandlingen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i klinisk radiografi och strålbehandling, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, och syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete, ha en beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Högre YH

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu