Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för examensstuderande. Skolan bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Yrkeshögskolan Novia är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.


Koulutukset

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa