Ylemmät AMK-tutkinnot

Social- och hälsovård | Röntgenskötare | Högre YH

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa (+1 sijaintia)
Pituus
2-3 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2-3 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Social- och hälsovård | Röntgenskötare | Högre YH

Mål

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng (sp) och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Profileringen avancerad klinisk vård ger ett expertkunnande för att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna både möta patienters vårdbehov och kritiskt analysera och utvärdera dem och den egna insatsen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk vård, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen bioanalytik ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom olika områden i den kliniska laboratorievetenskapen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen klinisk radiografi och strålbehandling ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom säkerhet och kvalitet inom den kliniska radiografin och strålbehandlingen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i klinisk radiografi och strålbehandling, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Innehåll

Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, och syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete, ha en beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete.

Studiernas centrala innehåll för profileringen avancerad klinisk vård är en fördjupning i avancerad klinisk vård i syfte att ge studerande beredskap att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna identifiera, bedöma och utvärdera patienters vårdbehov, kunna göra en strukturerad klinisk undersökning av patienter samt kritiskt analysera och utvärdera patientens vårdbehov. Vidare är syftet att ge beredskap för att kritiskt analysera hur sjukdomstillstånd kan påverka en patients mottaglighet för nyttiga och skadliga effekter av läkemedelsbehandling och att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedelsbiverkningar och -samverkan.

Det centrala innehållet för profileringen bioanalytik är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter.

Det centrala innehållet för profileringen radiografi och strålbehandling är en fördjupning av säkerhet och kvalitet i området i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter

Studiernas centrala innehåll för profileringen utveckling och ledarskap är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete.

Studierna för samtliga profileringar består också av forskning och utveckling som syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Röntgenskötare (högre YH)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu