AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Socionom (YH) | e-socionom | flerformsstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Turku
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Socionom (YH) | e-socionom | flerformsstudier

Mål

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och skall ha färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar.

E-socionomutbildningen passar dig som redan har en stark yrkesidentitet inom det sociala området. Den här utbildningen riktar sig till dig som har färdigheter i virtuell studieteknik, tidigare högskolestudier och arbetserfarenhet.

Innehåll

Studierna inleds med två närstudiedagar i Åbo. Då får studerande information om studierna och de individuella studieplanerna. Därefter förverkligas studierna digitalt, förutom praktikperioderna. Under varje termin erbjuds någon av läroplanens kurser under bestämda tidpunkter och dessa kurser förutsätter virtuell interaktion mellan studerande och lärare.

Läroplanens övriga kurser, praktik och examensarbete avläggs oberoende av tid och plats med beaktande av studerandes studietid och individuella studieplan. Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras. Virtuell handledning fås regelbundet på fastslagna tidpunkter under studiernas gång.

Praktiska prov kan förekomma under praktikperioderna eller inom ramen för egen yrkesverksamhet. Studierna består av: Grundstudier Yrkesstudier Praktik Examensarbete Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. De behörighetsgivande studierna består av praktik 15 sp, examensarbete 15 sp samt yrkesstudier i småbarnspedagogik och/eller socialpedagogik 30 sp. Examen kan innehålla studier för tjänsteinnehavare som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (90 sp). De behörighetsgivande studierna består av teologiska studier 20 sp, praktik 15 sp, examensarbete 15 sp samt yrkesstudier inom diakoni/kyrkans fostran 40 sp. Yrkesstudierna förverkligas som flerformsstudier med närstudietillfällen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Socionom (YH), Sosionomi (AMK)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu