Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Arkkitehdin työssä yhdistyy käytännöllisyys ja visuaalisuus

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen muoto, jossa suunnitellaan rakennuksia sekä niihin liittyviä laajempia kokonaisuuksia esteettisestä näkökulmasta. Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehdin on työssään kyettävä visualisoimaan tekniset ratkaisut. Aikaisemmin tämä tehtiin piirtämällä käsin, nykyisin arkkitehdin työvälineenä on yhä useammin tietokone. 

Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä. Vastaavasti arkkitehtuuri on luonut tietynlaisen ilmeen infrastruktuuriin.

Arkkitehdiksi opiskelu Suomessa

Arkkitehtikoulutus on yliopistotasoinen koulutus. Arkkitehtuurin alalla suoritetaan ensin kolmen vuoden pituinen Tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen kaksi vuotta kestävä Arkkitehdin tutkinto. Arkkitehdin opinnot kestävät siis keskimäärin viisi vuotta. Arkkitehtikoulutukseen haetaan yhteishaussa, ja voit hakea samoilla pääsykokeilla kaikkiin arkkitehtikoulutusta tarjoaviin yliopistoihin. 

Arkkitehdiksi opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä. Parin ensimmäisen vuoden aikana vuosikurssit ovat hyvin yhtenäisiä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta. 

Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme yliopistotason arkkitehtikoulutusta, joihin voit hakea. Arkkitehdin tutkinnon voi Suomessa suorittaa Aalto yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan arkkitehtuurin osastolla. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin.

Opetusalat eri yliopistoissa

Aalto yliopiston arkkitehtikoulutuksessa opiskellaan seuraavia opintoaloja:

 • Arkkitehtuurin perusteet ja teoria
 • Arkkitehtuurin historia
 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
 • Rakennusoppi
 • Rakennetekniikka
 • Puurakentaminen
 • Asuntoarkkitehtuuri
 • Julkiset rakennukset

Aalto yliopistossa voit valita myös maisema-arkkitehdin koulutuksen, joka on arkkitehdin tutkinnon tavoin ylempi korkeakoulututkinto. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti. Maisema-arkkitehti suunnittelee siis ensisijaisesti ulkotiloja.

Jos haluat opiskella maisema-arkkitehtuuria Aalto yliopistossa, opetusalat ovat:

 • Maisemasuunnittelu
 • Maisemarakentaminen
 • Maisemansuojelu ja -hoito
 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Tampereen yliopistossa voi opiskella muun muassa seuraavia opintoaloja:

 • Arkkitehtuuri
 • Arkkitehtuuri- ja kaupunkituntemus
 • Arkkitehtuurin historia
 • Asuntosuunnittelu
 • Kestävä rakentaminen
 • Rakennusoppi
 • Rakennussuunnittelu
 • Yhdyskuntasuunnittelu
 • Yhdyskuntasuunnittelun teoria

Arkkitehdin opinnot Tampereen yliopistossa koostuvat pääsääntöisesti luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Näiden lisäksi opintoihin kuuluvat erikoiskurssit, kotimaan ja ulkomaiden ekskursiot sekä erilaiset opiskelijakilpailut.

Oulun yliopiston tarjoamat opintoalat ovat:

 • Arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu
 • Nykyaikainen arkkitehtuuri
 • Rakennussuunnittelu 
 • Yhdyskuntasuunnittelu

Maisterivaiheen opinnoissa voit erikoistua Oulussa seuraaviin aloihin:

 • Rakennussuunnittelu
 • Yhdyskuntasuunnittelu
 • Muotoilun opintosuunta (Architectural Design), jonka opiskelleet arkkitehdit voivat suuntautua muotoilutoimintaan erityisesti arkkitehtuurin ja rakentamisen osa-alueilla.

Arkkitehti työelämässä

Arkkitehdiksi valmistuvan mahdollisia työpaikkoja ovat yksityiset arkkitehtitoimistot, kunnat ja kuntayhtymät, ympäristöministeriö sekä yliopistot ja korkeakoulut. Lisäksi noin 45 % arkkitehdeistä toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Arkkitehtikoulutus ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin helpoin ja suosituin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkan omatoimisesti. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Valinnastasi riippuen oppilaitokseen hakeutuminen ja opintojen rahoitus järjestyvät eri tavoin.

Oletko kiinnostunut suorittamaan koko arkkitehtikoulutuksen ulkomailla? Tuhannet suomalaiset suorittavat tutkintoaan ulkomailla, et siis ole yksin miettiessäsi tätä mahdollisuutta. Sinun kannattaakin ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot. 

Lähteet: dia.fi

Vertaile koulutuksia