Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
 

Arkkitehtuuri - arkkitehti, arkkitehtikoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Arkkitehdin on työssään kyettävä visualisoimaan tekniset ratkaisut. Aikaisemmin tämä tehtiin piirtämällä käsin, nykyisin arkkitehdin työvälineenä on yhä useammin tietokone. Arkkitehdin on työssään kyettävä visualisoimaan tekniset ratkaisut.Arkkitehdiksi voit opiskella yliopistossa. Lue lisää koulutusmahdollisuuksista alapuolelta.

Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä. Vastaavasti arkkitehtuuri on luonut tietynlaisen ilmeen infrastruktuuriin.

Miten arkkitehdiksi voi tulla?

Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme yliopistotason arkkitehtikoulutusta joihin voit hakea. Arkkitehdin tutkinnon voi Suomessa suorittaa Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan arkkitehtuurin osastolla. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin.

Arkkitehtuurin alalla suoritetaan ensin kolmen vuoden pituinen Tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen kaksi vuotta kestävä Arkkitehdin tutkinto. Arkkitehdin opinnot kestävät siis keskimäärin viisi vuotta.

Arkkitehdiksi valmistuvan mahdollisia työpaikkoja ovat yksityiset arkkitehtitoimistot, kunnat ja kuntayhtymät, ympäristöministeriö sekä yliopistot ja korkeakoulut. Lisäksi noin 45 % arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Maisema-arkkitehti

Myös maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Teknillinen korkeakoulu Espoossa. Opinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti.

Opiskelu Suomessa

Arkkitehtuurin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä. Parin ensimmäisen vuoden aikana vuosikurssit ovat hyvin yhtenäisiä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta. Vanhemmat opiskelijat muodostavat usein verkostoja, jotka toimivat myöhemmin pohjana uusille arkkitehtitoimistoille.

Teknillisessä korkeakoulussa opiskelija voi suuntautua arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan, rakennussuunnitteluun tai ympäristönsuunnitteluun ja Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennussuunnitteluun, arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan tai yhdyskuntasuunnitteluun.

Oulun yliopistossa on rakennussuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun opintosuuntien lisäksi muotoilun opintosuunta (Architectural Design), jonka mukaan opiskelleet arkkitehdit voivat suuntautua muotoilutoimintaan erityisesti arkkitehtuurin ja rakentamisen osa-alueilla.

Arkkitehtikoulutus ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin helpoin ja suosituin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkan omatoimisesti. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Valinnastasi riippuen oppilaitokseen hakeutuminen ja opintojen rahoitus järjestyvät eri tavoin.

Oletko kiinnostunut suorittamaan koko arkkitehtikoulutuksen ulkomailla? Tuhannet suomalaiset suorittavat tutkintoaan ulkomailla, et siis ole yksin miettiessäsi tätä mahdollisuutta. Sinun kannattaakin ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesikaikki tarvittavat tiedot.


Vertaile koulutuksia