Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
 

Baarimestari -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Kiinnostus baarimestarin koulutukseen on kasvanut viime vuosina. Tämä johtuu muun muassa baarimestarin ammatin nousseista vaatimuksista samalla kun asiakkaiden tiedot drinkeistä ja tuotevalikoimasta ovat kasvaneet. Baarimestari osaa palvella asiakkaita joustavasti niin baaritiskillä kuin asiakaspöytien luona. Baarimestarin alkoholituntemus on laaja-alaista ja hän osaa valmistaa erilaisista raaka-aineista asiakkaille sopivia juomia. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös työskentelytekniikkaan, kassataitoihin, sekä palvelukieleen ja kielitaitoon.

Baarimestari on erikoistunut erilaisten juomasekoitusten valmistamiseen ja tarjoiluun. Myynti- ja asiakaspalvelutyö ravintolan baarissa edellyttävät joustavuutta, ripeyttä ja stressinsietokykyä. Työ on yleensä vuorotyötä ja työrytmi vaihtelee paljon. Hyvän baarimestarin elementtejä ovat muuntautumiskyky, ymmärrys tuloksellisesta työskentelystä, hyvät ihmissuhdetaidot sekä vankkumaton tekninen ja tiedollinen osaaminen. Vieraiden kielten taito on eduksi, jonka lisäksi menestyminen edellyttää usein aktiivista alan seurantaa.

Baarimestari koulutus - kenelle?

Koulutus on tarkoitettu baarityön jo omakseen valinneille henkilöille, joilla on työkokemusta ravintola-alalta. Jos arvostat hyvää palvelua ja haluat kehittyä yhä paremmaksi ravintola-alan ammattilaiseksi, voi koulutus olla sinua varten.

Baarimestari koulutus kestää pääsääntöisesti noin vuoden ja se suoritetaan useimmiten monimuoto-opiskeluna. Tutkinnon suorittajan on maksettava opiskelumaksu, joka vaihtelee 150€ - 400€:n välillä sisältäen tutkintomaksun 50,50€. Oppisopimuskoulutuksessa on kustannuksena ainoastaan tutkintomaksu. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintona.

Baarimestari koulutus - sisältö

Suomessa baarimestariksi luetaan baarimestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt. Koulutuksen kohderyhmänä ovat hotelli- ja ravintola-alan koulutuksen suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat henkilöt. Baarimestari voi siis käydä ensin esim. matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon, jonka jatkoksi suoritetaan baarimestarin jatkolinja. Jatkolinjalla voi valmentautua suorittamaan baarimestarin erikoisammattitutkinnon.

Ohjelma sisältää baarioppia ja baarityötä, tuotetietoutta, markkinointia, laskentaa, vuorovaikutus- ja myyntitaitoa, kieliopintoja sekä alan lainsäädäntöä. Valinnaisena tutkinnon osana voidaan opiskella yrittäjyyttä, viinitarjoilua tai baarivastaavan tehtävien toteuttamista. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee monipuolisesti yrityksen baaritoiminnot liikeidean mukaisesti. Koulutukseen kuuluu etätehtäviä, tenttejä ja laajempi, omalle työpaikalle sovellettava kehittämistehtävä. Koulutus päättyy baarimestarin erikoisammattitutkinnon näyttöön.


BaarimestariMonet valitsevat myös suorittaa baarimestarin tutkinnon ulkomailla. Suosittuja kohteita ovat Kreikka, Espanja ja Thaimaa.

Palkkaus

Alalla noudatetaan majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksia. Ammatilla on vähimmäistaulukkopalkka, jonka lisäksi tulevat ilta- ja yötyölisät. Alalla käytetään myös palvelurahapalkkauksen eri muotoja, jolloin palkka määräytyy myynnin arvon perusteella ja voi vaihdella paljonkin.

Alan tulevaisuuden näkymät

Palveluelinkeinona ravitsemisala on suhteellisesti yksi eniten työvoimaa tarvitsevista aloista. Ravintola-alan tulevaisuuden työllisyystilanne näyttää valoisalta ja työvoimamäärän odotetaan kasvavan. Uuden työpanoksen tarpeeseen vaikuttaa myös melko suuri työllisten poistuma lähivuosien aikana.

Vertaile koulutuksia