AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Ylivieska
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Video

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen osaaja, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutus sopii juuri sinulle.

Centrian sosionomiopinnoissa perehdytään monipuolisesti sosiaalialaan. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi muun muassa ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus sekä sosiaalialan palvelujärjestelmä. Perehdymme opintojen aikana myös etiikkaan sekä asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmiin. Opinnot sisältävät myös kehittämiseen ja johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyviä opintojaksoja. Opetuksessa korostuvat myös vuorovaikutustaidot, joita tarvitset sosionomin työssä. Voit suuntautua opinnoissasi joko varhaiskasvatukseen tai sosiaaliohjaukseen. Varhaiskasvatuksen opintoihin sisältyy syventäviä opintojaksoja muun muassa varhaiskasvatuksesta sekä lapsen kasvusta ja kehityksestä. Sosiaaliohjauksessa syvennytään etenkin ohjausosaamiseen sekä erilaisiin sosiaaliohjauksen työmenetelmiin. Molemmat syventävät vaihtoehdot antavat sinulle valmiudet toimia mielenkiintoisissa ja monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä.

Sosionomiopinnoissa yhdistyvät tiiviisti teoria ja käytäntö. Opintoihin sisältyy neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa. Harjoitteluissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännön työtehtävissä oikeassa työympäristössä. Samalla pääset luomaan kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Moni opiskelijamme löytääkin työpaikan harjoittelun kautta.

Opintojesi aikana voit suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomin (AMK) tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Uramahdollisuudet

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. alueen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymät, yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset sekä alueiden yhdistykset.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tarkemmat terveydentilavaatimukset löydät siirtymällä oppilaitoksen verkkosivuille.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu