Itsenäiset maisteriohjelmat

Datatieteen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Datatieteen maisteriohjelma

Datatiede on tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen nykyaikainen yhdistelmä, joka ratkoo erilaisten aineistojen analysointiin ja käyttöön liittyviä ongelmia niin teollisuudessa, hallinnossa kuin tutkimuksessa. Datatieteen ammattilaiset, datatieteilijät, auttavat organisaatioita jäsentämään ja hyödyntämään niiden hallussa olevaa dataa. Datatietelijöiden kysyntä kasvaa, kun datan keruu ja analysointi yleistyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Esimerkiksi digitaalinen humanismi ja esineiden internet synnyttävät datan analysoinnille monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Datatieteen maisteriohjelmassamme hankit syvällisen osaamisen datatieteessä käytetyistä menetelmistä. Opit ymmärtämään menetelmien toimintaperiaatteet, jolloin pystyt niiden soveltamisen lisäksi luomaan ratkaisuja datatieteen uusiin haasteisiin. Datatieteen maisteriohjelmassa voit myös keskittyä jollekin tieteenalalle tyypillisiin ongelmiin ja yhdistää alakohtaista osaamista data-analyysin viimeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin. Maisteriohjelman opettajat ovat itse aktiivisia datatieteen tutkijoita ja ohjelma pohjautuu vahvasti tutkimukseen.

Datatieteen maisteriohjelmasta valmistuttuasi olet perehtynyt syvällisesti datatieteen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä oppinut soveltamaan taitojasi. Olet erityisesti oppinut

  • ymmärtämään laskennallisia ja todennäköisyyspohjaisia periaatteita, jotka muodostavat perustan modernille koneoppimiselle, tekoälylle ja tiedonlouhinta-algoritmeille,
  • soveltamaan laskennallisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä tieteellisen ja liiketoiminnallisen datan analysoinnissa,
  • arvioimaan eri menetelmien soveltuvuutta datan keruussa ja käytössä,
  • toteuttamaan edistyksellisiä koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksia tehokkaiden laskenta-alustojen avulla,
  • toimimaan luovasti ja tuottamaan uutta tietoa tekemällä systemaattisia selvityksiä ja kokeita,
  • raportoimaan tuloksista selkeästi ja ymmärrettävästi
  • tukemaan uusien sovellusten suunnittelua ja päätöksentekoa analysoimalla tieteellistä ja teollista dataa.

Datatieteen maisteriohjelman toteutuksesta vastaavat tietojenkäsittelytieteen osasto, matematiikan ja tilastotieteen osasto sekä fysiikan osasto. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja Fysiikan tutkimuslaitos HIP. Kaikki osastot ja laitokset sijaitsevat Kumpulan tiedekampuksella. Soveltaviin datatieteen opintoihin voi myös sisällyttää monitieteisiä opintoja muista maisteriohjelmista esimerkiksi digitaalisen humanismin, luonnontieteiden ja lääketieteen alalla.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu