Filosofian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Filosofian maisteriohjelma

Filosofian maisteriopintojen tavoitteena on antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä syventää filosofisen analyysin ja argumentaation taitoja. Maisteriohjelma antaa lisäksi valmiudet itsenäisen filosofisen arvion tekemiseen sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Filosofian opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Suurin osa toimii tutkijoina ja opettajina korkeakouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Loput toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pääpaino ei ole niinkään jonkin erityisalan kuin asioiden yleisemmässä hallinnassa, kuten tiedotusalalla sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä. 

Yhteisen filosofian maisteriohjelman opetusta antavat valtiotieteellinen tiedekunta ja humanistinen tiedekunta.

Uramahdollisuudet

Koulutamme tutkijoita ja lukion filosofian aineenopettajia. Filosofian opinnot valmistavat mihin tahansa ammattiin, jossa tarvitaan kykyä ajatella kriittisesti ja täsmällisesti sekä kirjoittaa selkeästi ja vakuuttavasti.

Oppiaineen perustava ja yleissivistävä luonne ja monipuoliset erikoistumismahdollisuudet antavat erinomaisen pohjan menestyä muuttuvan työelämän monilla aloilla. Kokemus osoittaa että filosofit sijoittuvat hyvin työmarkkinoilla koulutuksessa, hallinnossa, elinkeinoelämässä ja viestinnässä.  Äskettäin tehdyssä kyselyssä 93% amerikkalaisista johtajista oli sitä mieltä, että kyky ajatella kriittisesti ja ratkaista monimutkaisia ongelmia sekä kyky kommunikoida selkeästi on tärkeämpää kuin pääaine. Yhdistämällä filosofian opinnot sopivalla tavalla muuhun osaamiseen saat valmiudet tehdä mitä tahansa älyllisesti haastavaa työtä.

Pätevyys

Ohjelmassa on mahdollista hankkia filosofian ja/tai elämänkatsomustiedon (ET) aineenopettajan pätevyydet eli opettajankelpoisuudet. Nämä pätevyydet hankitaan suorittamalla maisterintutkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot (alla). 

Filosofian aineenhallintaan vaadittavat opinnot 

  • Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan ensimmäisenä opetettavana aineena ovat suoritetut filosofian perus-, aine- ja syventävät opinnot (mukaan lukien maisterintutkielma). 
  • Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat suoritetut filosofian perus- ja aineopinnot (60 op). 

Elämänkatsomustiedon aineenhallintaan vaadittavat opinnot 

  • Vaatimuksena elämänkatsomustiedon aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op). 

Opettajankoulutus antaa pätevyyden/kelpoisuuden peruskoulujen ja lukioiden elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajaksi. Opettajankelpoisuuden hankkineet voivat sijoittua myös muiden oppilaitosten (mm. ammattikorkeakoulut, kansalais- ja työväenopistot) opetustehtäviin. 

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Vain maisterintutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri / Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto