Itsenäiset maisteriohjelmat

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma on hyvä valinta sinulle, joka

  • olet kiinnostunut kielistä, kulttuureista ja viestinnästä sekä kielellisen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämisestä.
  • haluat jatkaa kielten opiskelua erikoistumalla siihen, miten kääntämällä ja tulkkaamalla edistetään kielten ja kulttuurien välistä ymmärrystä ja toimintaa.
  • haluat perehtyä käännösteknologian mahdollisuuksiin.

Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa sinulla on mahdollisuus hankkia syvällistä osaamista, jota tarvitaan kääntäjän ja tulkin ammatissa, kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä käännösteknologiassa. Ohjelmassa on kolme opintosuuntaa: käännös- ja tulkkausviestintä (A), käännösteknologia (B) ja oikeustulkkaus (C). Ohjelman kielet ovat suomen ohella englanti, espanja, japani, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Kääntäjän ja tulkin työssä tarvitset vähintään kieliparin eli kaksi kieltä, joiden välillä käännät ja tulkkaat. Maisteriohjelmassa suomi on näistä aina toinen, mutta sen ei tarvitse olla äidinkielesi. Lisäksi käännös- ja kieliteknologia, terminologia sekä laaja erikoisalavalikoima kuuluvat keskeisesti maisteriohjelman kääntämisen opetukseen. Opintosi suuntautuvat vahvasti työelämään ja pääset tekemään yhteistyötä muun muassa käännösalan yritysten ja viranomaistoimijoiden kanssa jo maisteriopintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, kuten erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä. Huomaathan kuitenkin, että kaikissa kielipareissa ei voida tarjota syvällistä erikoistumista: tämä koskee erityisesti japania ja espanjaa.

Koulutusohjelman kaikille opiskelijoille yhteisillä kursseilla opetuskieli on ensisijaisesti suomi, kieliparikohtaisilla kursseilla opetuskielenä on myös kieliparin toinen kieli. Japanin kielessä kielitaitokurssit ovat yhteisiä kielten maisteriohjelman kanssa ja kääntämiseen keskittyviä kursseja on tarjolla rajoitetusti.

Uramahdollisuudet

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opinnot valmistavat monikielisen ja kansainvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin. Niissä tarvitaan erinomaista äidinkielen ja muiden kielten hallintaa sekä kulttuurien tuntemusta, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä taitoa etsiä tietoa ja analysoida sitä. Voit työllistyä esimerkiksi kääntäjänä, tulkkina, lokalisoijana, terminologina, tiedottajana, toimittajana, teknisenä kirjoittajana, dokumentoijana, kielentarkastajana, projektipäällikkönä tai koordinaattorina yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit myös jatkaa tohtoriopintoihin ja työskennellä tutkijana. Sopivia työtehtäviä on myös kolmannella sektorilla järjestöjen palveluksessa. Työtä voi löytyä kielipohjaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten parista ja aikuis- tai yrityskoulutussektorilta opettajana ja tutkijana. Moni käännös- ja tulkkausalan ammattilainen toimii yrittäjänä. Työskentelytapoja on monia: käännöstoimistossa työskentelet tiimeissä, alihankkijana teet työtä kotona omassa rauhassa.

Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan jo opintojen aikana esimerkiksi työharjoittelun kautta. Harjoittelupaikan saatat löytää esimerkiksi käännöstoimistosta Suomessa tai ulkomailla tai vaikkapa Euroopan komission käännöstoimesta tai muista EU:n toimielimistä.

Pätevyys

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka on pätevyysvaatimuksena monilla julkishallinnon aloilla.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä, jos tutkintosi käsittää vähintään 60 opintopistettä kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja, joihin sisältyvät vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot. Lisää tietoa auktorisoiduista kääntäjistä on Opetushallituksen sivuilla.

Maisteriohjelmassa (C-suunta) voit pätevöityä myös oikeustulkkaukseen ja hakea oikeustulkkirekisteriin. Oikeustulkkirekisteriin hyväksymisen edellytyksenä ovat tulkin tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 35 opintopisteen tai sitä vastaavan laajuiset oikeustulkkauksen opinnot.

Muissa kielissä kuin englanti, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä auktorisoiduksi kääntäjäksi tai oikeustulkiksi pätevöityminen ei kuitenkaan yleensä ole mahdollista, sillä kielikohtaista opetusta on tarjolla vain rajoitetusti.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu