Itsenäiset maisteriohjelmat

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Tahdotko ottaa selvää, miten ihmiset elävät ja toimivat kulttuurissa? Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset muovaavat kulttuuria ja miten kulttuuri muovaa heitä yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa? Inhimillinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja muutos edellyttävät monitahoista näkemystä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön maisteriohjelma antaa sinulle mahdollisuuden perehtyä kulttuuriseen moninaisuuteen, paikallisen ja globaalin risteämiseen, ajalliseen kerrostuneisuuteen ja nopeasti muuttuvan maailman luomiin uusiin kysymyksiin kulttuurin ilmiöistä, merkityksistä ja vaikutuksista.

Maisteriohjelman opintosuunnat ovat arkeologia, etnologia ja folkloristiikka, taidehistoria ja uskontotiede. Lisäksi voit opiskella museologiaa ja meriarkeologiaa. Voit erikoistua esimerkiksi kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen, arjen kulttuurin sekä muistitiedon kysymyksiin. Valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi.

Monitieteisessä oppimisympäristössä opit hallitsemaan alasi erityiskysymykset ja erilaisten näkökulmien ja tutkimussuuntausten vuoropuhelun. Opetuksemme on vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa, ja opiskelijanamme hyödyt uusimmasta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Tutkimustaitojen ja -sisältöjen lisäksi opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua työelämässä. Siirrettäviin taitoihin kuuluvat mm. projektisuunnittelu, tieto- ja tiedekirjoittaminen sekä suullinen ja sähköinen viestintä. Lisäksi saat mahdollisuuden verkostoitua kulttuurialan toimijoihin.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa

Saat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia kulttuurin alalla järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.
Opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta.
Harjaannut tutkimusaineistojen tuottamiseen, järjestämiseen ja analysointiin etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden.
Opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa.
Kykenet tieteelliseen viestintään ja sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti.
Osaat valmistuttuasi toimia asiantuntijana monilla kulttuurin sektoreilla osallistaen yhteisöjä ja välittäen tietoa kulttuurin monimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja muutoksesta.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu