Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Tulkki | tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK

Koulutus on tarkoitettu Tulkki AMK- tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Hakijoilla pitää olla vähintään kaksi vuotta näiden tutkintojen suorittamisen jälkeistä työkokemusta alalta.

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän prosessien hallinnassa. Koulutus vahvistaa ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkottua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Koulutus antaa valmiuksia ja uusia näkökulmia tulkkausalan kehittämiseen ja esimiestyöhön. Koulutuksessa paneudutaan strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutus syventää osallistujien valmiuksia tulkkausalan laatutyöhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Opintojen keskiössä on tulkkausalan erilaisten toimintaympäristöjen sekä tulkkauspalveluosaamisen kehittäminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta.

Opinnot vahvistavat työelämässä tarvittavaa asiantuntijaviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamista sekä antavat valmiuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.

Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen opinnot antavat välineitä tutkivan ja kehittävän työotteen laajempaan hallintaan, työelämän kehittämiseen, oman tutkimuksellisen kehittämisosaamisen vahvistamiseen ja mahdollisuuden toimialan kehittämiseen laajemmin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tulkki (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki