Ylemmät AMK-tutkinnot

Restonomi (YAMK) | wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Restonomi (YAMK) | wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen YAMK-tutkinnossa kehität Wellness-osaamistasi ja sen liiketoiminnallista hyödyntämistä. Wellness-palveluliiketoiminta kasvaa jatkuvasti, ja alan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskiössä on Wellness-palveluliiketoiminnan ja kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja lähijohtamisosaaminen. Opintojen aikana vahvistat monipuolisesti omaa johtamisosaamistasi ja saat ja innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin, hyvinvointiteknologian ja digitalisaation mahdollisuuksiin sekä rohkeutta muutoksen hallitsemiseen.   

Opintojen aikana perehdyt myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen ja sen luovaan käsittelyyn. Opit soveltamaan tutkittua tietoa oman työsi kehittämisessä.  

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa.  

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.   

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana. Intensiivipäivät ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin, ja ne järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta. Lisäksi opintojen edetessä on 1–2 lähijaksoa riippuen siitä, mitä monialaisia opintoja valitset.    

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat syventävistä ammatillisista opinnoista, yhteisistä monialaisista opinnoista ja opinnäytteestä. Alakohtaisissa syventävissä opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Monialaisia opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeidesi ja oman kiinnostuksesi mukaan.   

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, joiden avulla voit edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.    

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Verkossa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomin (AMK) ja tradenomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Restonomi (YAMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu