Ylemmät AMK-tutkinnot

Tanssinopettaja / Musiikkipedagogi (YAMK) | taidepedagogiikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
1–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
1–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tanssinopettaja / Musiikkipedagogi (YAMK) | taidepedagogiikka

Taidepedagogiikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. 

YAMK-koulutuksessa opit menetelmiä ja saat ammattitaitoa oman työn ja toiminnan kehittämiseen sekä muiden kouluttamiseen. Tutkinto antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. 

Taidepedagogiikka YAMK-tutkinnon suorittaneet osaavat toimia eri konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia. 

Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoidesi kanssa. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot sisältävät taiteellisen tiedon ja taidon soveltamista käytännössä monialaisesti ja vuorovaikutteisesti. 

Saat valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa. Lisäksi koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Koulutus tarjoaa myös tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.  

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen mukaan ja on musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai tanssinopettaja (ylempi AMK).

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Hakuajankohta ei tiedossa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Hakukelpoisuuden antaa esimerkiksi jonkin seuraavista tutkinnoista: Tanssinopettaja (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK), Musiikin maisteri, Tanssitaiteen maisteri. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalle täytyy olla suoritettuna 60 op:n /35 ov:n laajuiset pedagogiset opinnot. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) musiikin tai tanssin alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Tanssinopettaja (ylempi AMK), Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu