Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot

Suomen Eläinkoulutuskeskus
Yhteenveto
Useita aloituksia
   
Monimuotototeutus
Espoo
Ammatillinen koulutus

Video

Suomen Eläinkoulutuskeskuksessa opiskellaan monenlaisin tavoittein – osa haluaa eläinalasta itselleen ammatin, osa kartuttaa taitojaan harrastuslajeja tai arjen tilanteita varten. Eläinkoulutuskeskuksesta saatua koulutusta myös arvostetaan laajalti.

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot

Ongelmakoirakouluttajan syventävien opintojen paketti sisältää kaikki kolme opintojaksoa.

 • Moduuli 4: Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)
 • Moduuli 5: Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)
 • Moduuli 6: Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op)

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot tarkastelevat koirien käytöshäiriöitä ja niiden hoitomuotoja tiedenäkökulmasta. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon (modulit 4, 5 ja 6).

HUOM! Moduleihin 4 ja 5 voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet perusopintojen modulit 1-2 tai ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalan eläintenkouluttaja).

Moduuli 4: Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)

Käytösongelmien taustalla on harvoin pelkkä oppimishistoria, vaan ne syntyvät monien tekijöiden summana. Tästä syystä myös hoidossa vaaditaan sekä kokonaisvaltaista koiraeläimen hyvinvoinnin ymmärrystä, että oppimispsykologista osaamista.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koiran lajityypilliset perustarpeet ja niiden vaikutukset koiran käyttäytymiseen ja käytösongelmien syntymekanismeihin ja toisaalta siihen, miten niitä voi ennaltaehkäistä. Hän hallitsee mm. ruokintaan, liikuntaan ja aktivointiin liittyvät perusasiat ja ymmärtää eläimen oppimishistorian ja oppimispsykologian merkityksen käytösongelmien synnyssä ja niiden ylläpysymisessä. Kurssin jälkeen opiskelija omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käytöshäiriöiden hoitoon koiran/eläimen näkökulmasta, eli tietää minkä kaikkien koiran hyvinvoinnin osatekijöiden yhtäaikaisesta hallinnasta käytösterapiaprosessi koostuu. Lisäksi kurssilla luodaan oma käytännön työkalu koiran/muun lemmikkieläimen hyvinvointikartoitukseen.

Moduuli 5: Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)

5.1. Pelot ja fobiat

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää pelkojen syntymekanismeja, sekä pelkotiloihin liittyviä fysiologisia vaikutuksia ja lääkityksen mahdollisuudet käytösterapian tukena. Hän hallitsee erilaiset siedätysterapiat ja niiden perusteet, vastaehdollistamisen perusteet, sekä korvaavan käytöksen opettamiseen liittyvät seikat. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

5.2. Aggressiivinen käyttäytyminen
Opintojaksolla paneudutaan aggressiivisen käyttäytymisen erilaisiin ilmentymiin (kuten ihmisiin tai koiriin kohdistuva aggressio), niiden syihin ja syntymekanismeihin. Opintojaksolla paneudutaan myös aggressiivisen käyttäytymisen fysiologiaan ja lääkitykseen käytösterapian tukena. Hoitomuodoista perehdytään mm. vastaehdollistamiseen, siedättämiseen ja niiden perusteisiin, sekä aggressiivisen käyttäytymisen muovaamisen uusimpiin menetelmiin. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

5.3. Muut käytöshäiriöt

Opintojakson aikana tutustutaan muihin tyypillisiin käytöshäiriöiden muotoihin ja niiden hoitoon. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mm. hyperaktiivisuuden ja pakkomielteiden syntymekanismit ja fysiologiset seuraukset. Hoitomuodoista hän hallitsee mm. siedätysterapiat ja niiden perusteet, vastaehdollistamisen perusteet, sekä korvaavan käytöksen opettamiseen liittyvät seikat ko. käytöshäiriöiden hoidossa. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä sekä ohjattua verkkotyöskentelyä.

Opiskelijoilla on pienimuotoisia käytännön harjoituksia, joissa he itse kouluttavat eläimiä. 

HUOM! Opiskelijat hankkivat itse harjoituskoirat itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin. Modulissa 5 voi kouluttaa omaa koiraa.

Moduuli 6: Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen (7 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää asiakaspalvelun ja ohjaustyön näkökulmasta tilanteen erityspiirteet ja vaatimukset silloin, kun asiakkaana on käytöshäiriöisen koiran omistaja. Lisäksi opiskelija hallitsee tilanteen kokonaiskartoituksen sekä omistajan haastattelun että koiran havainnoinnin osalta.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksellisten kysymysten lisäksi myös muut hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tekijät. Hän osaa viedä suunnitelman käytäntöön ja toteuttaa asiakasseurantaa.

Modulin aikana työstetään todellisia käytännön asiakassuhteita ja luodaan käytänteitä ja työkaluja ongelmakoirakouluttajan työtä varten. Modulin tavoitteena on rakentaa ongelmakoirakouluttajan ”työkalupakki”, jolla varmistetaan onnistuneen hoitosuunnitelman tekeminen.

HUOM! Opiskelijat hankkivat itse harjoituskoirakot itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin.

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, sekä ohjattua Moodle-työskentelyä.

Koulutuksen aikataulu

Moduuli 4:

 • Käytöshäiriöiden anatomia 1.10.2020 alkaen

Moduulin 5 lähipäivät:

 • 10.1.2021
 • 20.-21.2.2021
 • 17.-18.4.2021
 • 29.5.2021

Moduulin 6 lähipäivät:

 • 12.6.2021
 • 10.-11.7.2021
 • 24.7.2021

Oppimispäiväkirjan tekeminen 8-9/2021

SEURAAVAN KERRAN SYVENTÄVÄT OPINNOT JÄRJESTETÄÄN 2022.

Hakeminen

Koulutkseen ilmoittaudutaan kouluttajan omien verkkosivujen kautta.

Tutkinto / todistus

Jokainen vähintään perusopinnot (15 op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa todistuksen opintosuorituksistaan. Todistuksen ohessa on liitteenä myös varsinainen opintosuoritusote, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot arvosanoineen.

Kustannukset

Modulit 4-6 (15 op)

 • Hinta: 1494,00€ (sis. alv 24%)

Kun opiskelija ilmoittautuu kerralla näihin kaikkiin, hän saa kokonaishinnasta 10% alennuksen.

Hinnat moduuleittain:

Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) + Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op) (moduulit 4 ja 5)

 • Hinta: 995,00€ (sis. alv 24%)

Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op) (moduuli 6)

 • Hinta: 725,00€ (sis. alv 24%)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot ? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Opiskelijatarinoita

Sanna H:n tarina

Lue Sannan opiskelutarina.Vuokon tarina

Lue Vuokon opiskelutarina.Jonnan tarina

Lue Jonnan opiskelutarina.Elinan tarina

Lue Elinan opiskelutarina.Piian tarina

Lue Piian opiskelutarina.Sanna R:n tarina

Lue Sannan opiskelutarina.Riikan tarina

Lue Riikan opiskelutarina.Suomen Eläinkoulutuskeskus

Suomen Eläinkoulutuskeskus

Suomen Eläinkoulutuskeskus on Espoossa sijaitseva yksityinen koulutuskeskus, joka tarjoaa palveluja koirien ja muiden eläinten käyttäytymisestä kiinnostuneille alan harrastajille ja ammattilaisille. Eläinkoulutuskeskus järjestää sekä lyhyempiä verkkokursseja että pidempiä, monimuoto-opetuksena järjestettäviä koulutusohjelmia, jotka on mahdollista suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Osa...


Lue lisää oppilaitoksesta Suomen Eläinkoulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus

Karapellontie 4 Cb
02610 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.elainkoulutuskeskus.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot täytä seuraavat tiedot: