Itsenäiset maisteriohjelmat

Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tavoite

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon markkinoinnin opintosuunnassa suoritettuaan opiskelijalla on kyky arvioida, kehittää, johtaa ja toteuttaa asiakaslähtöistä strategiaa. Hänellä on valmiudet tarkastella erilaisia talouteen, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä erilaisista näkökulmista ja hyödyntää tarkastelussaan asiakaslähtöisen markkinoinnin keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tietoa tieteellisin ja analyyttisin keinoin. Hän osaa tunnistaa olennaiset ja relevantit asiat suuresta tietomäärästä. Hän osaa viestiä ja argumentoida selkeästi ja vaikuttavasti. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi toimia talous- ja elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Markkinoinnin syventävät opinnot sisältävät muun muassa markkinoinnin strategista johtamista ja sen taloudellista vaikuttavuutta, asiakaskokemuksen, kulutusyhteisöjen ja brändin johtamista sekä kulutus- ja ostokäyttäytymisen ja päätöksenteon keskeisiä teemoja. Kauppatieteiden maisteriopinnot markkinonnin opintosuunnassa suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analyyttisesti arvioida asiakaslähtöisen markkinoinnin keskeisiä liiketaloudellisia, teoreettisia ja menetelmällisiä näkökulmia. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa näitä näkökulmia liiketoiminnan ja yhteiskunnan ilmiöihin. Lisäksi opiskelija ymmärtää, mitkä ovat asiakaslähtöisen organisaation erityispiirteitä ja kyvykkyyksiä sekä miten niitä voidaan kehittää. Opinnot antavat lisäksi teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu