Itsenäiset maisteriohjelmat

Rakennustekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Rakennustekniikan DI-ohjelma

Tavoite

Rakennustekniikan koulutus vastaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin kouluttamalla asiantuntijoita, jotka työllistyvät usein jo opintojen aikana alan tehtäviin. Rakennusalan laaja-alaisuuden, sen eri osa-alueiden välisten sidosten ja kansainvälistyvän toimintaympäristön vuoksi rakennusalalla toimivan diplomi-insinöörin työ on monipuolista. Teknologian kehitys muuttaa ja lisää asiantuntijatyön tarpeita. Rakentamisen prosesseja pystytään tehostamaan tieto- ja viestintäteknologian, automaation sekä robotiikan avulla. Diplomi-insinöörikoulutus antaa vahvan pohjan uuden tiedon hyödyntämiseen. Asiantuntijoita tarvitaan aina!

Rakennustekniikan diplomi-insinöörinä voit vaikuttaa muun muassa elinympäristömme kestävyyteen ja viihtyisyyteen sekä ihmisten hyvinvointiin. Rakennustekniikassa kehitetään ja sovelletaan uusia innovaatioita, kuten kestävämpiä materiaaleja ja digitalisaation mahdollistamia uusia ratkaisuja. Rakennustekniikka kehittyy muun teknologian tavoin nopealla vauhdilla: tiukentuviin päästötavoitteisiin vastaaminen, uusien toteutusmuotojen yleistyminen, älykkäät rakennukset ja rakentamisen teollistuminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita.

Koulutuksen sisältö

Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää vapaasti valittavan opintokokonaisuuden, jonka voi valita rakennustekniikan yksikön tarjonnasta, Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista. Vapaasti valittavilla opinnoilla diplomi-insinöörin tutkinto täydennetään sen vähimmäislaajuuteen (120 op). Diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi opiskelijalle määritetään täydentävät opinnot, joiden laajuus on pohjakoulutuksesta riippuen enimmillään 60 opintopistettä. Täydentävien opintojen tarkoituksena on saada pohjatiedot riittävälle tasolle diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Osa täydentävistä opinnoista pyritään sisällyttämään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Opiskelu on monipuolista. Lähiopetuksena toteuttavan luento- ja pienryhmäopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä ja ryhmissä opiskelua sekä verkko-opetusta. Opiskelua rytmittävät erilaiset mm. viikkoharjoitukset ja harjoitustyöt, joita tehdään mm. yritysyhteistyössä ja laboratorioharjoituksina. Useilla opintojaksoilla hyödynnetään työelämässä käytössä olevia suunnittelu-, mallinnus- ja laskentaohjelmistoja. Opintojen aikana tehdään myös ekskursioita, joissa tutustutaan erilaisiin organisaatioihin, työskentely-ympäristöihin ja työtehtäviin. Osa opinnoista on suoritettavissa itsenäisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu