AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Musiker (YH) | flerformsstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Pietarsaari
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Musiker (YH) | flerformsstudier

Mål

Studierna förbereder och ger studerande en spetskompetens för att fungera som musiker inom musikbranschen. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket och att utveckla den egna musikaliska identiteten och profilen. Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen musiker (YH) omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskola som erbjuder denna utbildning på svenska i Finland. Lärarna är utövande konstnärer både i Finland och utomlands och därtill medverkar internationella musiker och pedagoger i mästarkurser och i yrkeshögskolans konserter. Utbildningsformen flerformsstudier ordnas så att man kan genomföra studier vid sidan om arbete och ofta kan man ersätta en del av examen med tidigare studier.

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil.

Innehåll

En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. Fördjupningsområden Barockmusik På Novias barockutbildning kan man studera barockviolin, barockaltviolin, barockcello, barockbas och violone samt cembalo och continuospel. Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad.

Närundervisningsperioder hålls ca en gång per månad (fredag/lördag - söndag) då alla studerande och lärare samlas i Jakobstad för att spela och studera tillsammans. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar. Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande en bred översikt över barockens repertoar, uppförandepraxis, barockinstrumentets spelteknik och estetiska aspekter samt ge färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom tidig musik. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland.

Kyrkomusik Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel, körledning eller sång kan ett annat huvudinstrument väljas. Centrala ämnesområden är orgelspel, gudstjänstspel, pianospel, kör‐ och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen. I studierna läggs även stor vikt på undervisning inom praktiskt pianospel, gospelkör och populärmusikharmonik för att ge en bred kompetens som är till nytta i kyrkomusikerarbetet. Som kyrkomusiker kan den utexaminerade arbeta på ett brett plan inom församlingen: fungera som musikalisk ledare i gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har genom sin mångsidiga utbildning möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn, ungdomar och vuxna.

Flerformsstudier är i första hand tänkta för den som har en musikerexamen sedan tidigare och därigenom kan komplettera sin utbildning med kyrkomusikaliska och teologiska studier. Studierna ska kunna bedrivas vid sidan av arbete. För varje studerande uppgörs en individuell läroplan utgående från tidigare studier och arbetslivserfarenhet. I läroplanen för kyrkomusiker ingår minst 115 studiepoäng som fastställts av den evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Pietarsaari
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Musiker (YH), Muusikko (AMK)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu