Näyttää 1-20 koulutusta 101 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 101 tuloksesta
1
2
3
4
...
6

Kuljetusala - lentäjä, merikapteeni, liikennealan insinööri -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Liikkumis- ja kuljetusmuotoja on monia: maantie-, vesi-, raide-, ja ilmaliikenne. Maantieliikenne on ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksissa. Tekniikka ja tietokoneet tuovat mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia myös logistiikan alalle.

Kuljetusalaa voit lukea esimerkiksi ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksissa. Logistiikan perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatko-opintoihin. Alta löydät esimerkkejä kuljetusalan ammateista ja tulevaisuudennäkymistä.

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan opinnoissa voit valita oppilaitoksen koulutustarjonnasta riippuen joko kuljetuspalvelujen, varastopalvelujen tai lentoasemapalvelujen koulutusohjelman. Logistiikan perustutkinnon tutkintonimikkeet ovat autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja ja lentoasemahuoltaja.

j0289290Merikapteeni

Merikapteeni (AMK) voi toimia aluksen perämiehenä tai päällikönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Merenkulun opetus on käytännönläheistä: simulaattorit, laadukas koulualus ja ohjattu työharjoittelu kauppalaivoilla ovat keskeisiä elementtejä oppimisprosessissa.

Liikennealan insinööri

Liikennealan insinöörin koulutusohjelma koostuu liikennesuunnittelun, liikennejärjestelmien kehittämisen, liikenneturvallisuuden, liikennetelematiikan, liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnin ja johtamisen opinnoista. Koulutusohjelmassa voidaan suorittaa myös yrittäjyysopintoja. Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan liikennealan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin kotimaisille tai kansainvälisille työmarkkinoille. 

Liikennelentäjä

Liikennelentäjä on liikennelentokoneen ohjaaja. Lentäjä aloittaa uransa perämiehenä, jonka tehtävänä on avustaa kapteenia ja toimia omalla vuorollaan myös koneen ohjaajana. Saatuaan riittävästi kokemusta perämies voi hakeutua kapteeniksi. Viranomainen määrittelee liikennelentäjäksi hakevan ja työssä olevan lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Ne noudattavat yhteiseurooppalaisia JAR-määräyksiä ja ovat julkisia. Liikennelentäjiä koulutetaan muun muassa Porissa sijaitsevassa Suomen Ilmailuopistossa. 

Kuljetusalan tulevaisuus

Liikennemäärät ja liikennesuunnittelun vaatimukset kasvavat samaa vauhtia kun ala eläköityy ja globalisaatiokehitys tuo liikenteen hallinnalle yhä enemmän kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Kuljetusalan koulutukset ovat vastaus liikennealan tarpeeseen nostaa alan osaamis- ja koulutustasoa kaikilla liikenteen osa-alueilla. Kuljetusala tarvitsee uusia kokonaisvaltaista liikenneymmärrystä hallitsevia suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvia osaajia.

Vertaile koulutuksia