Näyttää 1-20 koulutusta 21 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-20 koulutusta 21 tuloksesta
12

Lääketieteen ja farmasian koulutukset

Lääketiede ja farmasia ovat ovat molemmat vanhoja tieteenaloja. Lääketieteen opinnoissa perehdytään aluksi ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Käytännön lääkärin työssä tarvittavien taitojen harjoittelu tapahtuu opintojen myöhemmässä vaiheessa. Farmasia on monitieteinen, lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala, joka lähinnä soveltavien luonnontieteiden, terveystieteiden ja osin myös yhteiskuntatieteiden näkökulmasta tutkii lääkeaineita, lääkevalmisteita, niiden kehittämistä, valmistamista, käyttöä ja vaikutuksia.

Lääketiedettä voi opiskella pääasiassa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi monet kansanopistot järjestävät lääketieteen opintoihin valmistavia koulutuksia, joka on hyvä keino hioa omia valmiuksiaan pääsykokeissa ja opinnoissa onnistumiseen. Lääketieteen valmistavissa koulutuksissa kerrataan biologiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa ja valmistaudutaan lääketieteen pääsykokeisiin. Ammattikouluissa voi opiskella lääkealan perustutkinnon ja valmistua esimerkiksi lääketeknikoksi. 

Lääketieteen opinnot

Lääketieteellisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaikkia niitä tekijöitä, jotka kuuluvat terveyden ja sairauden käsitteisiin. Lääketiede on organisoitunut useiksi perustutkimuksellisiksi aloiksi. Pääalueita on kuitenkin kolme anatomia, fysiologia ja farmakologia. Lääketieteen aloja ovat myös eläinlääketiede ja hammaslääketiede. 

Anatomia tutkii elimistön rakenteita ja kartoittaa niitä tekijöitä joiden perusteella virheelliset rakenteet voidaan erottaa terveistä; fysiologia tutkii sitä, miten ja millaisten sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden vallitessa organismin voi toimia siten, että sen omat säätelymekanismit pystyvät palauttamaan sen häiriöiden sattuessa takaisin. Farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia elimistöön.

Lääkärin opinnot

Lääkäri on lääketiedettä harjoittava terveydenhuollon ammattilainen. Lääkärin työn tarkoituksena on potilaiden terveyden palauttaminen tai ylläpitäminen ja sairauksien ehkäiseminen tutkimuksen, diagnosoinnin ja hoidon avulla. 

Lääketieteen koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on kuusi vuotta. Tämän jälkeen lääkärin on mahdollista suorittaa kliininen jatkotutkinto jollain lääketieteen erikoisalalla, ja pätevöityä kyseisen alan erikoislääkäriksi.  Lääketiedettä voi opiskella Suomessa Helsingin, Turun, Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääketieteen opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu, jossa opiskelija pääsee hyödyntämään oppimaansa käytännössä ja harjoittelemaan lääkärin työtä. 

Lääkäri työelämässä

Lääkärin ammatti on vaativa ja vastuullinen, ja edellyttää korkeaa teoreettista ja käytönnön osaamista. Lääkäri tarvitsee työssään myös vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä. Perinteisen lääkärin työn lisäksi lääkärin koulutus antaa valmiudet toimia myös tutkimus- ja opetustehtävissä sekä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä hallinnollisissa tehtävissä. Lääkärit voivat toimia myös ulkomailla lääkärin tehtävissä tai erilaisissa kansainvälisissä avustustehtävissä. 

Lääkäreiden työllisyystilanne on hyvä ja lääkärin ammatti erittäin arvostettu. Suurin osa lääkäreistä työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Farmaseutti

Farmasian koulutusohjelmasta valmistutaan farmaseuteiksi ja proviisoreiksi. Farmaseutti-nimikkeen saa alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan, ja proviisori-nimikkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan. 

Suurin osa farmaseuteista työskentelee apteekkien asiakaspalvelussa. Lääketeollisuudessa farmaseutti voi olla lääkkeiden valmistus-, laadunvarmistus- tai markkinointitehtävissä tai työnjohtajana. Lisäksi työpaikkoja tarjoavat sairaala-apteekit, Kela, terveydenhuollon hallinto ja laboratoriot. Lääketukkukaupassa farmaseutti voi työskennellä myynti- tai valvontatehtävissä tai lääke-esittelijänä. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Bioanalyytikko

Bioanalyytikko työskentelee mm. terveyskeskuksen, sairaalan tai muun terveydenhuoltoyksikön laboratoriossa sekä entistä enemmän myös yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten laboratorioissa. Bioanalyytikon toimenkuvaan kuuluu näytteenotto, sen analysointi ja tulostus sekä analytiikan laadunarviointi.

Vertaile koulutuksia