Uudistava johtaminen | Tradenomi | YAMK

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Etätoteutus
Verkossa
Ylemmät AMK-tutkinnot

Uudistava johtaminen | Tradenomi | YAMK

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Tradenomi (ylempi AMK) koulutuksen aikana saat hyvät ja monipuoliset johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Opit hankkimaan ja käyttämään ajankohtaista johtamiseen liittyvää tietoa ja tunnistamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät voit linkittää esimerkiksi oman työorganisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinopinnoissa keskitytään tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toiminnan uudistamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, innovatiivisuuden kehittämiseen, strategiseen johtamiseen ja esimerkiksi työyhteisön johtamiseen ja LEAN toiminnan kehittämiseen.

Täydentävien opintojen kautta voit rakentaa itsellesi oman polun, joka tukee omia tavoitteitasi. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Vapaasti valittavia täydentäviä opintoja voit valita esimerkiksi LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Ydinopintoihin sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää/opintojakso ja lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online-luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. Itsenäiseen työskentelyyn voi sisältyä myös ryhmätyöskentelyä. Ydinopintoihin liittyviä lähiopetuspäiviä on noin 2–4 pv/kk. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti