Ammatillinen koulutus

Gränsbevakarutbildningen

Raja- ja merivartiokoulu, paikassa Imatra
Längd
1 år
Nästa startdatum
tammikuu 2024 katso lisätiedot
Sista ansökan
Sista ansökan: april
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
1 år
Nästa startdatum
tammikuu 2024 katso lisätiedot
Sista ansökan
Sista ansökan: april
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Gränsbevakarutbildningen

I Finland blir man gränsbevakare endast genom att avlägga grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Gränsbevakningsväsendet utbildar nya gränsbevakare enligt behov. Detta innebär att alla studerande har en arbetsplats efter sin examen.

Grundkursen pågår i 12 månader. Under kursen får studerandena utmana sig själva både psykiskt och fysiskt. En gränsbevakare som utexaminerats från grundkursen kan senare fortsätta studera på fortsättningskursen och mästarkursen. 

Gränsbevakarens grundkurs

På grundkursen för gränsbevakare får du lära dig många olika färdigheter. Utbildningen består av föreläsningar, nätundervisning, övningar, grupparbete, självstudier och inlärning i arbete.

I studierna ingår bland annat studier i följande:

 • gränskontroller
 • gränsbevakning
 • lagstiftning som gäller gränsbevakarens arbete
 • brottsbekämpning
 • språkkunskaper som behövs i arbetet 
 • motion
 • ledarförmåga och administrativa frågor
 • maktmedel
 • dokumentundersökning
 • första hjälpen
 • körning med tjänstebilar
 • militärt försvar.

Kursen är inte en yrkeshögskoleexamen och motsvarar inte heller den allmänna strukturen för en examen på andra stadiet. Till grundkursen godkänns endast sökanden som redan avlagt studentexamen eller en examen på andra stadiet.

Under grundkursen sker inriktning på olika arbetsuppgifter

Största delen av studerandena väljer studieinriktningen gränsbevakning, som ger studeranden färdigheter att arbeta på en gränskontrollstation, på en gränsbevakningsstation eller på gränskontrollavdelningen. Enligt det operativa behovet utbildar vi också studerande på studieinriktningen sjöbevakning och luftfarkostunderhåll. Studieinriktningen sjöbevakning ger studeranden färdigheter att arbeta på en sjöbevakningsstation. Studieinriktningen luftfarkostunderhåll ger studeranden färdigheter att arbeta inom luftfarkostunderhåll. 

Målet är beredskap för uppgiften som gränsbevakare 

Grundkursen ger studeranden färdigheter för gränskontroll- och gränsbevakningsuppgifter på fältet som kräver yrkeskompetens. Merparten börjar sin yrkeskarriär i gränskontrollsuppgifter, men i och med att gränsbevakaren erhåller mer erfarenhet kan hen specialisera sig i olika uppgifter, till exempel brottsbekämpning, hundverksamhet eller internationella uppgifter. Gränsbevakarna tjänstgör i en militär tjänst.

Målet med grundkursen för gränsbevakare är att studeranden:

 • är medveten om sin ställning som tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet och dithörande ansvar och skyldigheter
 • förstår den samhälleliga betydelsen av Gränsbevakningsväsendets uppgifter och Gränsbevakningsväsendets ställning som gränsbevakningsmyndighet
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet och dess verksamhet som en del av Europeiska unionens gränsbevakningssystem
 • kan utföra grundläggande uppgifter som hör till studierna och uppfyller behörighetsvillkoren som fastställts för uppgiften
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets militära försvarsuppgifter och kan arbeta i en gränstruppssammansättning i enlighet med sin placering.

Varför är Gränsbevakningsväsendet en bra arbetsplats?

 • Som anställd vid Gränsbevakningsväsendet är du med och skapar säkerhet för både människor och den marina miljön under alla förhållanden.
 • Vi är en säker, pålitlig och yrkeskunnig arbetsgivare.
 • Vi utför mångsidiga uppgifter som är av stor betydelse för samhället.
 • Våra anställda har goda möjligheter att utvecklas och avancera. 
 • Alla gränsbevakarstuderande som slutfört grundkursen med godkänt resultat och som kan utnämnas till tjänst utnämns efter grundkursen till tjänst som gränsbevakare.

Ansökan och behörighet

För att godkännas till grundkursen för gränsbevakare ska en person uppfylla följande kriterier:

 • Finsk medborgare som har fyllt 18 år.
 • Åtminstone gymnasiets läroplan, studentexamen eller yrkesexamen på andra stadiet ska vara avlagd.
 • Värnplikt eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid det finska försvaret eller Gränsbevakningsväsendet (förutom personer som har åländsk hembygdsrätt) ska ha fullgjorts innan grundkursen för gränsbevakare inleds.
 • Körrätt för fordon i minst kategori B.
 • Klanderfri och pålitlig på det sätt som Gränsbevakningsväsendets uppgifter förutsätter, inga bindningar till utlandet eller andra bindningar som äventyrar säkerheten, försvaret eller en ändamålsenlig och opartisk skötsel av uppgiften.
 • Inträdesprovet ska ha avlagts med godkänt resultat. 

Diplom / examen

Gränsbevakarens grundkurs

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Gränsbevakarutbildningen.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.