Sivuston käyttötapa: Mobiili

Gränsbevakarutbildningen

Raja- ja merivartiokoulu
Sammanfattning
Cirka 1 år
Fråga mer information
   
Flera studiemetoder
Imatra
Ammatillinen koulutus

Gränsbevakarutbildningen

Gränsbevakarutbildningen

Gränsbevakarutbildning

Gränsbevakarna arbetar på land, till havs och i luften under alla förhållanden. Till gränsbevakarens arbetsuppgifter hör bland annat övervakningsuppdrag och kontroller vid gränsövergångsställena och övervakning i terrängen och till havs. Nyutexaminerade gränsbevakare jobbar vanligtvis med gränskontroll.

I yrket som gränsbevakare behövs mångsidiga färdigheter. Man måste vara social, uppmärksam samt vara i god form både fysiskt och psykiskt. Den fysiska konditionen testas regelbundet under yrkeslivet. Språkkunskaperna utgör också en viktig del i gränsbevakarens jobb på grund av det ökade internationella samarbetet.

Gränsbevakarens grundkurs

Gränsbevakarens grundkurs motsvarar inte en yrkeshögskoleutbildning och följer inte heller en vanlig utbildningsstruktur på sekundär nivå. För att vara behörig behöver sökanden en gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Längden för grundkursen är cirka 1 år och under grundkursen gäller obligatorisk närvaro. 

Grundkursen för gränsbevakare består av olika kunskapshelheter som är indelat i studieavsnitt. Kursen är inte linjeindelat men enligt studerandenas blivande förvaltningsenhet ordnas sammanlagt cirka två studieveckors differentierande studier.

Studierna sker i form av föreläsningar, online utbildningar, övningar och grupparbeten. I utbildningen ingår även praktik. Utbildning består bland annat av följande ämnesområden

 • Gränsbevakning och gränskontroll
 • Juridik
 • Brottsbekämpning
 • Språk
 • Idrott
 • Administration och ledning
 • Användning av våld
 • Dokument
 • Förstahjälp
 • Utbildning i tjänstefordon.

Ansökan och behörighet

Den som börjar på grundkursen för gränsbevakare bör vara:

 1. 18 år fylld finsk medborgare
 2. Fullgjort värnplikt i vapentjänst eller den frivilliga militärtjänstgöringen för kvinnor (gäller inte dem som har åländsk hembygdsrätt) på Finlands försvarsmakt eller Gränsbevakningsväsendet.
  • Kvinnor kan söka till grundkursen för gränsbevakare redan innan den frivilliga militärtjänstgöringen. I så fall är antagningen villkorlig och förutsätter att kvinnan gör den frivilliga militärtjänstgöringen innan kursen.
 3. nneha åtminstone körkortsklass B.
 4. Fullgjort gymnasiets lärokurs, avlagt studentexamen eller avlagt yrkesexamen på andra stadiet
 5. Lämpligt hälsotillstånd för att klara av att sköta en gränsbevakares uppgifter på ett ändamålsenligt sätt
 6. Lämplig fysisk kondition för att klara av att sköta en gränsbevakares uppgifter på ett ändamålsenligt sätt
 7. Ostraffad och pålitlig
 8. Blivit godkänt i inträdesprovet

För mer information kan du fråga via telefon eller via e-mail:

0295 429 037

0295 429 034

0296 429 000

rekrytointi.rmvk@raja.fi

Diplom / examen

Gränsbevakarens grundkurs

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Gränsbevakarutbildningen.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulun tehtäviä ovat rajaturvallisuusalan koulutus, meripelastuksen johtamiskoulutus, Rajavartiolaitoksen koiratoimintakoulutus sekä rajaturvallisuuteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi. Raja- ja merivartiokoulu vastaa myös Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta. Koulutuskeskus sijaitsee Imatralla. Koulutusta Raja- ja merivartiokoulussa annetaan mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä operatiivisessa käytössä olevalla...


Lue lisää oppilaitoksesta Raja- ja merivartiokoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Raja- ja merivartiokoulu yhteystiedot

Raja- ja merivartiokoulu

Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

 Näytä puhelinnumero
www.raja.fi

Tilaa lisätietoa

För att beställa information om Gränsbevakarutbildningen, fyll i följande uppgifter: