Näyttää 1-20 koulutusta 44 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 44 tuloksesta
1
2
3

Turvallisuus / Maanpuolustus

Turvallisuusala on yksi keskeisimmistä palvelutoiminnan muodoista yhteiskunnassa. Suomessa suurin osa turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä toimii valtion, kuntien tai yritysten palveluksessa. Uuden turvallisuusuhan muodostavat kyberhyökkäykset, joiden tunnistamiseen ja torjumiseen tarvitaan kyberturvallisuuden ammattilaisia. Ala sopii luonteeltaan erittäin hyvin aikuiskoulusopiskelijalle, sillä turvallisuusalalla elämänkokemus on hyvä lisä koulutuksen tuomaan ammattitaitoon.

Opinnot maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskellaan turvallisuusalaa korkeakoulutasolla. Sotatieteiden opiskelu yhdistää sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä niiden ehkäisemisen. Maanpuolustuskorkeakoulussa on mahdollista opiskella sotatieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi. 

Turvallisuusalan ammattilaiset työelämässä

Turvallisuusalan työn huomaa oikeastaan parhaiten sillä hetkellä, kun turvallisuus on uhattuna. Monet alan työtehtävät painottuvat vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn, mutta myös vaaratilanteiden ratkaisuun ja hoitamiseen.

Yksityistä turvallisuusalaa edustavat vartiointiliikkeet, turvasuojayhdistykset ja yksityisen yrityssektorin sisäisissä turvallisuustehtävissä työskentelevät. Julkisella sektorilla alaa edustavat mm. puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot. Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Ala on monipuolinen, haastava, jatkuvasti kasvava ja muuttuva, jonka alle voi luetella monta erilaita ammattinimikettä.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n jäsenistöön kuuluu paljon monia turvallisuusalan ammattilaisia, kuten:

 • piiri- ja paikallisvartijoita
 • myymälätarkkailijoita
 • palovartijoita
 • järjestyksenvalvojia ja kauppakeskusvalvojia
 • turvatarkastajia
 • rahanlaskijoita
 • arvokuljettajia
 • valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä
 • vastaanottovirkailijoita
 • henkivartijoita ja vahtimestareita.

Koulutusmahdollisuudet

Suurin osa turvallisuusalan peruskursseista, esimerkiksi vartijan peruskurssi, on yleensä helppo suorittaa myös kokopäivätyön ohessa. Turvallisuusalan opintoja on tarjolla monella eri koulutusasteella. Aikuisopiskelijalle on tarjolla esimerkiksi vartijan ammattitutkintoon johtavat opinnot, jotka voi suorittaa haluamassaan oppilaitoksessa ja kiinnostavimmalla paikkakunnalla.

Lähteet: turvallisuusala.fi (Luettu 20.09.2012), maanpuolustuskorkeakoulu.fi

Vertaile koulutuksia