Itsenäiset maisteriohjelmat

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
•    kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa työssään itsenäisesti, kriittisesti ja uutta luovasti
•    osaa ideoida, suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimustietoa ja -menetelmiä hyödyntävän selvityksen tai tutkimuksen
•    pystyy työskentelemään rakentavasti ja joustavasti työ- ja tutkimusryhmissä sekä erilaisissa projekteissa
•    osaa paikantaa monitahoisia ongelmia, eritellä niiden taustoja ja kehkeytymistä sekä muotoilla niitä koskevia ratkaisuehdotuksia
•    tunnistaa osaamisensa rajat ja kykenee täydentämään ja laajentamaan asiantuntemustaan 
•    tuntee ja pystyy esittelemään tutkimusalansa kenttää monipuolisesti ja erikoistumisalueeltaan syvällisesti
•    omaa vahvat valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelman polttopisteessä ovat yhteiskunnan, arjen ja ihmisten toiminnan media- ja teknologiavälitteisyyteen nivoutuvat kysymykset ja prosessit. Niihin tartutaan tutkimustietoa ja eri oppimismenetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Aiheiden kirjo ulottuu elinympäristön digitalisoitumisesta toiseuden kuvastoihin, itsen esityksistä osallistumiseen fyysisen maailman tiloissa ja verkon alustoilla, moniaistisuudesta liikkeeseen ja äänimaisemiin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu