Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-50 yhteensä 57 tulosta
Näyttää 1-50 yhteensä 57 tulosta
12

Ympäristö - ympäristökoulutus, ympäristöala, ympräistötiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

dreamstime_59979121

Oletko kiinnostunut ympäristöstä? Ympäristö on ihmiselle elintärkeä sillä siitä saadaan kaikki resurssit kuten vettä, ravintoa, happea, energiaa. Ympäristön rajallisuuden havaitseminen johti aikoinaan ympäristönsuojelun aloittamiseen. Suojelulla pyritään säilyttämään ihmisen elinmahdollisuudet.

Ympäristötiede sisältää aineksia luonnontieteistä, tekniikasta, lääketieteestä sekä yhteiskunta- ja hallintotieteistä. Suuntautumis- ja sijoittumismahdollisuutesi ovat monipuoliset.

Aikuiskoulutuksessa oma aktiivisuus korostuu!

Ympäristöön liittyviä oppiaineita voit opiskella niin kansanopistoissa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Suuntautumismahdollisuuksia löytyy erittäin paljon.

Aikuisopiskelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu opiskelusta. Opiskelu työn ohessa on vaativaa ja opintojen suorittaminen edellyttääkin hyvää motivaatiota. Alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota tarkennetaan opintojen kuluessa. Aikuisopiskelussa huomioidaan yksilölliset tavat suorittaa harjoittelut ja muut opintokokonaisuudet. Aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi korvata opintojaksoja ja harjoitteluja.

Ympäristötiedettä voi opiskella Kuopion, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Helsingissä oppiaineen nimi tosin on ympäristönsuojelutiede. Jokaisella yliopistolla on omat erityispiirteensä ja vahvuusalueensa, kannattaa siis tutustua tarkasti opinto-oppaisiin. Yliopistossa opintojaksoja ovat mm. ilmastonmuutos, sisäilma, työympäristö, vesistöt, juomavesi ja elintarvikkeet, melu, säteily, kasvivauriot, maaperäekologia, ilmansuojelutekniikka, energiantuotanto, ympäristöpäästöt ja riskinarviointi.

Opiskelemaan ulkomaille

Ympäristöön liittyviä koulutuksia voi myös hakeutua opiskelemaan ulkomaille, onhan ala erittäin kansainvälinen!  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ovat ympäristöalan osaajan perustietoa. Erilaiset vaihto-ohjelmat helpottavat ulkomaille lähtemistä vähentämällä byrokratiaa ja tarjoamalla rahoitusta matka- ja asumiskuluihin. Kansainvälisten opintojen suunnittelussa on useimmiten tukena oma koulusi kansainvälinen osasto. Ympäristöalalla on lukuisia vaihtoyliopistoja myös mm. Sokrates/Erasmus -ohjelman sisällä.  

Vertaile koulutuksia