Näyttää 1-20 koulutusta 74 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 74 tuloksesta
1
2
3
4

Ympäristöalan monipuolisia osaajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan!

Ympäristö on ihmiselle elintärkeä, sillä siitä saadaan kaikki resurssit kuten vettä, ravintoa, happea, energiaa. Nykyään ympäristöä suojellaan monilla eri tavoilla, ja ympäristöalan ammattilaisia tarvitaan monipuolisissa tehtävissä.

Ympäristöala on erittäin ajankohtainen ja työllistää monenlaisia osaajia. Ympäristötiede sisältää aineksia luonnontieteistä, tekniikasta, lääketieteestä sekä yhteiskunta- ja hallintotieteistä.  Ympäristöön liittyviä oppiaineita voit opiskella niin kansanopistoissa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Koulutuksen sisältö ja painotus riippuvat oppilaitoksista ja suuntautumisesta, joten jokaisella on mahdollisuus löytää sopiva koulutus omiin tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin. 

Ympäristöalan koulutukset Suomessa

Ympäristö- ja luontoalan koulutuksia tarjoavat Suomessa monet oppilaitokset. Ammattikouluissa voi suorittaa esimerkiksi  luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon. Perustutkinnon pituus on 3 vuotta, ja ammattitutkinnon pituus vaihtelee. Ammattikorkeakouluista valmistuu esimerkiksi insinöörejä, agrologeja ja kestävän kehityksen ammattilaisia, ja koulutus kestää yleensä 3-4 vuotta. 

Yliopistotasoinen ympäristöalan koulutus kestää 5 vuotta. Ympäristötiedettä voi opiskella Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistoissa. Jokaisella yliopistolla on omat erityispiirteensä ja vahvuusalueensa, joten kannattaa tutustua tarkasti opinto-oppaisiin. Yliopistossa opintojaksoja ovat mm. ilmastonmuutos, sisäilma, työympäristö, vesistöt, juomavesi ja elintarvikkeet, melu, säteily, kasvivauriot, maaperäekologia, ilmansuojelutekniikka, energiantuotanto, ympäristöpäästöt ja riskinarviointi.

Aikuiskoulutuksessa oma aktiivisuus korostuu!

Aikuisopiskelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu opiskelusta. Opiskelu työn ohessa on vaativaa ja opintojen suorittaminen edellyttääkin hyvää motivaatiota. Alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota tarkennetaan opintojen kuluessa. Aikuisopiskelussa huomioidaan yksilölliset tavat suorittaa harjoittelut ja muut opintokokonaisuudet. Aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi korvata opintojaksoja ja harjoitteluja.

Opiskelemaan ulkomaille

Ympäristöön liittyviä koulutuksia voi myös hakeutua opiskelemaan ulkomaille, onhan ala erittäin kansainvälinen!  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja niihin tarttuminen ovat ympäristöalan osaajan perustietoa. Erilaiset vaihto-ohjelmat helpottavat ulkomaille lähtemistä vähentämällä byrokratiaa ja tarjoamalla rahoitusta matka- ja asumiskuluihin. Kansainvälisten opintojen suunnittelussa on useimmiten tukena oman koulusi kansainvälinen osasto. Ympäristöalalla on lukuisia vaihtoyliopistoja myös mm. Sokrates/Erasmus -ohjelman sisällä.  

Ympäristöosaaja työelämässä

Vaikka ympäristökysymykset käsitellään yhteiskunnassa useilla erikoistumisaloilla, tarvitaan myös ympäristöasiantuntijoita, joilla on laaja näkemys ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä. Tulevaisuuden ammattinimike riippuu mille ympäristöalan sektorille on hakeutunut. Mahdollisia ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi viheraluerakentaja, agrologi, luonto-ohjaaja, ympäristöinsinööri ja ympäristöjohtaja.

Ympäristöalan asiantuntijoita työskentelee julkisella ja yksityisellä sektorilla. Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi julkisen hallinnon virastot, tutkimuslaitokset ja yliopistot, järjestöt ja yritykset. Ympäristöalan osaaja voi myös työskennellä luontoalan yrittäjänä esimerkiksi luontomatkailun tai luontaistalouden parissa. 

Vertaile koulutuksia